Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Nu grävs ledningarna ner i en av våra viktigaste fågellokaler 2014-11-19 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län tar Fortum nu bort elledningarna som korsar strandängarna i Båtafjorden, norr om Bua i Varbergs kommun. Stolparna har nämligen varit perfekta utkiksposter för rovfåglar som vill äta upp ägg eller fågelungar från de häckande vadarfåglarna. Nu gynnas både fåglar och människor av de nya åtgärderna.
  • ”Klok konsument” ska engagera hallänningarna i miljö- och konsumtionsfrågor 2014-11-18 Lyssna, diskutera och agera. Njut av miljövänlig afterwork och träffa andra likasinnade som är intresserade av miljöfrågor. Hallands kommuner anordnar i samarbete med Länsstyrelsen och Region Halland seminarieveckan "Klok konsument" med start på fredag 21 november.
  • Pressvisning: Elnät i marken förbättrar för utsatta fåglar och 700 elkunder 2014-11-17 Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i södra Sverige under senare år. Nu ska elledningarna i Båtafjorden utanför Varberg plockas ner för att förbättra miljön för fåglarna. Även 700 elkunder i området får en tryggare elförsörjning genom åtgärderna.
  • Naturvårdsverkets beslut om vargföryngringar i landet 2014-10-30 Naturvårdsverket har idag beslutat om miniminivåer för varg och björn i samtliga län i Sverige. Det totala antalet vargföryngringar ska vara minst 27 i hela landet. I södra rovdjursförvaltningsområdet, där Halland ingår, har ingen miniminivå preciserats.
  • Lisbeth Schultze lämnar länsstyrelsen i Halland 2014-10-10 Efter åtta år lämnar Lisbeth Schultze tjänsten som länsråd vid Länsstyrelsen i Halland. Den 13 oktober tillträder hon tjänsten som länsöverdirektör i Västra Götalands län.
  • Halland deltar i folkhögskolespåret 2014-10-09 Folkhögskolespåret är ett samverkansprojekt med syftet att utveckla möjligheten för länets ensamkommande ungdomar att välja folkhögskola som alternativ för studier och boende. I projektet deltar alla kommuner, länets två folkhögskolor Katrineberg och Löftadalen samt Länsstyrelsen.
  • Analyssvar från sommarens tillsynsinsats med inriktning mot olaglig sprit 2014-10-06 Tidigare i somras genomfördes en riktad tillsyninsats på ett antal restauranger i länet. Insatsen gjordes i syfte att kontrollera att den sprit som serverades på serveringsställena uppfyller kraven i alkohollagen. Proverna är nu analyserade av Tullverket och resultatet var överlag positivt.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län