Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Länets politiker i dialog om etablering för välfärd 2014-08-27 Fredagen den 29 augusti bjuder Länsstyrelsen i Halland in länets politiker till information och samtal om mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn.
  • Förslag till nya gränser för områden med utvidgat strandskydd i Halland 2014-07-10 Länsstyrelsen i Hallands län har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag till beslut om framtida gränser för det utvidgade strandskyddet vid havet och vid de sjöar som redan idag har utvidgat strandskydd. Förslagen finns tillgängliga för yttrande fram till 1 oktober.
  • Gårdarna som Danmark glömde 2014-07-07 Ett nätverk tänkt att verka för de sydsvenska natur- och kulturgårdarna Äskhult, Gårdshult (Halland), Ire (Blekinge), Kulturens Östarp och Hörjelgården (Skåne) håller på att bildas. Representanter från gårdarna och länsstyrelsen vill genom samarbetet lyfta fram det biologiska kulturvarvet och öka kunskapen om den historiska hävden av våra kulturlandskap.
  • Samordnad restaurangtillsyn med inriktning mot olaglig sprit på krogen 2014-06-30 Kommunerna i Hallands län har i helgen genomfört en riktad tillsynsinsats på ett antal serveringsställen i länet. Insatsen gjordes i syfte att kontrollera att den sprit som serverades på serveringsställena är lagligt införd. Proverna är nu skickade till Tullverket för analys och svar förväntas i början av september.
  • Ålutsättningar på kusten och i sjöar och vattendrag 2014-06-24 För sjunde året i rad sätts nu ålyngel ut i syfte att stärka det hotade ålbeståndet. Totalt har 24 miljoner kronor satsats och för detta har ca 10 miljoner ålyngel sats ut.
  • Hallands Akademi tillkännager årets pristagare 2014-06-18 Hallands Akademi tillkännager årets pristagare vid en pressträff på Halmstad Slott torsdagen den 24 juni kl. 10.30 i Kronsalen.
  • En gränslös poesivandring i Hökafältets naturreservat 2014-05-16 Laholm utan gränser, Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen anordnar "En gränslös poesivandring" i Hökafältets naturreservat. Under vandringen kommer deltagarna bjudas på vacker natur men framför allt poesi från när och fjärran eftersom många av dem bott i Sverige bara ett par år. Måndag den 19:e maj kl. 10.00 bjuder vi in till pressträff för att berätta om denna och övriga vandringar.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län