Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Satsning på värdefull natur 2016-02-04 Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks under 2016. Det innebär att fler områden i Halland kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.
  • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag 2016-01-26 Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.
  • Miljömålskonferens : Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet 2016-01-20 ​Välkommen till Hallands läns Miljömålskonferens 2016 Fredag 22 jan, Gullbrannagården, Halmstad När vi för 13:e året arrangerar miljömålskonferens uppmärksammar vi Hallands landsbygd. På konferensen lyfter vi fram frågor kring landsbygdsföretagande, exploatering av jordbruksmark, vatten samt miljöläget i Halland
  • Nya stödmöjligheter i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2016-01-15 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels för att genomföra olika EU-miljödirektiv. Nu är det möjligt för företag, föreningar och organisationer att söka medel.
  • Ny beredskapsdirektör i Hallands län 2016-01-11 Niklas Nordgren tillträder idag den 11 januari 2016 som beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Hallands län och kommer att vara ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen på myndigheten.
  • Små och medelstora företag i Halland ska få hjälp att minska energianvändningen 2015-12-09 Att minska energianvändningen i företaget är sällan högst upp på agendan och kräver både kunskap och engagemang. Energikontoret Region Halland och Länsstyrelsen i Halland kan nu, med stöd från EU och Energimyndigheten, stärka kompetensen i halländska företag för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt.
  • Tillsammans för social hållbarhet 2015-12-03 Länsstyrelsen i Hallands län genomför tillsammans med Region Halland och i samarbete med kommunerna i Halland konferensen ”Tillsammans för social hållbarhet” den 4 december i Varberg.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör (föräldraledig)
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad-Svebring
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad-svebring snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad-svebring snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
Nicole Blomstrand
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
nicole punkt blomstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤nicole punkt blomstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243304

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län