Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Landshövdingen delar ut pris till ”Årets nybyggare” 2014-09-22 Landshövding Lena Sommestad kommer på tisdagen den 23 september dela ut H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare – Nystart i Hallands län och Årets Nybyggare – Pionjär i Hallands län.
  • Naturreservatet Hallagården utvidgas 2014-09-19 Länsstyrelsen har beslutat att utvidga naturreservatet Hallagården. Reservatet ligger i ett kuperat område och hyser fina, gamla hedekskogar med flera intressanta lavar och mossor.
  • Team Halland laddar för elbilsrally 2014-09-17 Fredag den 19 september styr Team Halland söderut mot Öresund Electric Car Rally. Deltagare från laget startar med en pressträff för att informera om fördelarna med fossiloberoende transporter.
  • Oenighet om vargföryngringen i Halland 2014-09-16 Viltförvaltningsdelegationen i Halland har prövat länsstyrelsens förslag om miniminivå för varg i länet. Bakgrunden är riksdagens beslut att Halland ska ingå i det naturliga utbredningsområdet för varg. En majoritet av delegationens ledamöter valde att avvisa Länsstyrelsens förslag.
  • Länsstyrelsens arbete med valen 2014-09-12 Enligt vallagen är Länsstyrelsen regional valmyndighet med ansvar i länet för frågor om val. Ansvaret innebär att den 14 september avrapportera valnatts-resultatet samt att den 15 september ta emot röster från samtliga kommuner i länet för att sedan räkna dessa, registrera resultatet samt genomföra mandat-fördelning för kommun- och landstingsval.
  • Konferens ska ge ökad kunskap om våldsutsatta invandrarkvinnors situation 2014-09-01 120 personer från kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer deltar när länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Blekinge och Kalmar gemensamt ordnar konferenser den 2 och 3 september i Markaryd respektive Kalmar för att öka kunskapen om den situation som våldsutsatta kvinnor utan permanent upphållstillstånd hamnar i.
  • Länets politiker i dialog om etablering för välfärd 2014-08-27 Fredagen den 29 augusti bjuder Länsstyrelsen i Halland in länets politiker till information och samtal om mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län