Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Gemensam satsning för bättre ålderskontroll av tobak och folköl 2015-08-31 Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Ett sätt för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv. Det innebär att det finns butiker som slarvar med att fråga om legitimation. Fem av landets länsstyrelser genomför nu en gemensam utbildningssatsning för att utveckla kommunernas arbete med att kontrollera butikerna.
  • Hällristningarna vid Hagbards galge dokumenteras digitalt 2015-08-27 Söndagen den 30 augusti ska hällristningarna på Raä Asige 17 i Asige, Falkenbergs kommun, dokumenteras och hela fornlämningen ska samtidigt mätas in med 3D-teknik. Välkommen att delta!
  • Seminarium om ojämställda livsvillkor med jämställdhetsminister Åsa Regnér 2015-08-24 Landshövding Lena Sommestad bjuder in till ett seminarium på Halmstads slott den 26 augusti om ojämställda livsvillkor där Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar.
  • Extrapengar till naturvården i Halland 2015-07-06 Regeringen har beslutat om utökat anslag för åtgärder för värdefull natur. För Hallands del är ökningen över 2 miljoner kronor. Bland annat satsas det på biologisk mångfald och exempelvis kustnära sandmarker.
  • Jörgen Peters blir nytt länsråd i Halland 2015-06-25 Regeringen har på förslag från landshövding Lena Sommestad i dag torsdag 25 juni utsett Jörgen Peters till nytt länsråd i Hallands län. Jörgen Peters har varit tillförordnat länsråd sedan oktober 2014. Han tillträder sin tjänst den 1 juli.
  • Inbjudan till pressträff: Hallands akademi presenterar årets pristagare 2015-06-22 Årets mottagare av Hallands Akademis priser presenteras vid en pressträff på Halmstad slott onsdagen den 24 juni klockan 11.00.
  • Inbjudan: Länsstyrelsen rustar upp naturreservat 2015-06-17 Från Särö Västerskog i norr till Osbecks bokskogar i söder rustar länsstyrelsen i Halland upp och kompletterar anordningar i naturreservat som vi anser vara särskilt värdefulla för friluftslivet. De 32 utvalda reservaten finns också presenterade i boken ”Upptäck naturen Halland” som vi nu släpper en nyutgåva av.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad-Svebring
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad-svebring snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad-svebring snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län