Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Lisbeth Schultze lämnar länsstyrelsen i Halland 2014-10-10 Efter åtta år lämnar Lisbeth Schultze tjänsten som länsråd vid Länsstyrelsen i Halland. Den 13 oktober tillträder hon tjänsten som länsöverdirektör i Västra Götalands län.
  • Halland deltar i folkhögskolespåret 2014-10-09 Folkhögskolespåret är ett samverkansprojekt med syftet att utveckla möjligheten för länets ensamkommande ungdomar att välja folkhögskola som alternativ för studier och boende. I projektet deltar alla kommuner, länets två folkhögskolor Katrineberg och Löftadalen samt Länsstyrelsen.
  • Analyssvar från sommarens tillsynsinsats med inriktning mot olaglig sprit 2014-10-06 Tidigare i somras genomfördes en riktad tillsyninsats på ett antal restauranger i länet. Insatsen gjordes i syfte att kontrollera att den sprit som serverades på serveringsställena uppfyller kraven i alkohollagen. Proverna är nu analyserade av Tullverket och resultatet var överlag positivt.
  • Landshövdingen delar ut pris till ”Årets nybyggare” 2014-09-22 Landshövding Lena Sommestad kommer på tisdagen den 23 september dela ut H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare – Nystart i Hallands län och Årets Nybyggare – Pionjär i Hallands län.
  • Naturreservatet Hallagården utvidgas 2014-09-19 Länsstyrelsen har beslutat att utvidga naturreservatet Hallagården. Reservatet ligger i ett kuperat område och hyser fina, gamla hedekskogar med flera intressanta lavar och mossor.
  • Team Halland laddar för elbilsrally 2014-09-17 Fredag den 19 september styr Team Halland söderut mot Öresund Electric Car Rally. Deltagare från laget startar med en pressträff för att informera om fördelarna med fossiloberoende transporter.
  • Oenighet om vargföryngringen i Halland 2014-09-16 Viltförvaltningsdelegationen i Halland har prövat länsstyrelsens förslag om miniminivå för varg i länet. Bakgrunden är riksdagens beslut att Halland ska ingå i det naturliga utbredningsområdet för varg. En majoritet av delegationens ledamöter valde att avvisa Länsstyrelsens förslag.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län