Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Bottenfaunan i Kungsbackafjorden på bättringsvägen 2015-05-22 Bottenfaunan i Kungsbackafjorden är ett av västkusten bäst undersökta havsområden. Länsstyrelsen presenterar nu en rapport med resultat från 40 års studier av bottnen i fjorden som bland annat indikerar att den organiska belastningen har minskat.
  • Länsstyrelsen kartlägger farliga deponier i Halland 2015-05-20 Länsstyrelsen har inventerat nedlagda deponier i Laholm och Kungsbacka för att se vilka som utgör den största risken för människors hälsa och miljö. En inventering är även planerad i Hallands övriga kommuner.
  • Temakväll i Veinge om ginst 2015-05-19 Måndag 25 maj kl. 17.15 avtäcks en ny informationsskylt om gravhögen och Hallands landskapsblomma ginst vid skolan i Veinge. Platsen är speciell då ginsten fortfarande växer på gravhögen.
  • Bostadsministern till länsstyrelsernas Plan- och bostadsdagar 20-21 maj 2015-05-19 Bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan är inbjuden att tala på länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar i Varberg den 20 -21 maj. Statsrådet inledningstalar på temat ”Regeringens politik för fler klimatsmarta bostäder”.
  • Landsbygdsministern besöker Halland 2015-05-18 Landsbygdsministern talar om framtidens landsbygd på Tylösandsdagarna samt besöker Wapnö gård i Halmstad och Arla i Falkenberg tisdagen den 19 maj.
  • Elfiskeundersökningar inom kalkningsuppföljningen i Hallands län under 25 år 2015-05-13 I en ny rapport från länsstyrelsen presenteras nu resultat från elfisken inom kalkningsuppföljningen under perioden 1989-2013. Tätheterna av både lax och öring har ökat jämfört med tiden före kalkning.
  • Landshövdingen delar ut Hazeliusmedaljen 2015-05-11 Landshövding Lena Sommestad delar tisdagen den 12 maj ut Hazeliusmedaljen i brons på Halmstad slott. Det är stiftelsen Nordiska muséet, där landshövdingen är ordförande, som varje år belönar personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd och/eller gjort insatser till kulturminnesforskningens fromma” – alldeles särskilt till dem som därvid stått i kontakt med Nordiska museet.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län