Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Biskopstorps naturreservat - nu ännu mer tillgänglighetsanpassat 2015-04-20 Nu är det dags att uppmärksamma två nya satsningar som gör det populära reservatet utanför Halmstad ännu mera tillgängligt för de som använder rullstol, rollator eller vill ha med sig en barnvagn ut i naturen. Pressträffen äger rum onsdagen den 22 april klockan 13.00 i naturreservatet.
  • Pressträff: Hallänningarna bjuds på guidningar i Kungsbackas natur- och kulturreservat även i år 2015-04-15 Länsstyrelsen i Halland gör även i år en stor satsning på vandringar med naturguider i våra naturreservat. På programmet finns en härlig blandning av närmare 90 aktiviteter spridda över hela länet! Förra året deltog mer än 3 000 personer på våra arrangemang.
  • Lokala naturvårdsprojekt beviljas 1 000 000 kronor 2015-03-25 Fem olika naturvårdsprojekt i tre halländska kommuner – Laholm, Hylte och Kungsbacka, får dela på drygt 1 000 000 kronor. Det är Länsstyrelsen som fördelar ut pengarna i form av LONA-bidrag, ett statsbidrag som kommuner och ideella föreningar kan söka.
  • Flera fågelarter minskar kraftigt i Halland 2015-03-12 Ljudet av fiskmåsar, tofsvipor och strandskator hör för många sommaren till. Men antalet strandängsfåglar i Halland har minskat kraftigt den senaste tiden. Det visar Länsstyrelsens inventering som nu presenteras i en rapport.
  • Ny viltförvaltningsdelegation utsedd av länsstyrelsen 2015-02-17 2015 börjar en ny mandatperiod för länets viltförvaltningsdelegation som är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Efter nomineringar från Region Halland och ett stort antal organisationer har nu länsstyrelsen utsett en ny delegation för Hallands län som gäller för perioden 2015 till 2018.
  • Inspirationsdag om ekomarknaden för halländska lantbruksföretag 2015-02-09 En ökad efterfrågan på ekologiska varor erbjuder nya möjligheter för företag som vill starta med ekologisk produktion. Men hur gör man och hur ser det ut i olika delar av lantbruksbranschen? Den 11 februari anordnas en inspirationsdag med syftet att uppmuntra fler av länets lantbruksföretag att ta klivet in på ekomarknaden.
  • Dags för miljömålskonferens: Når vi våra miljömål och planerar vi rätt i Halland? 2015-02-05 Landshövding Lena Sommestad är utnämnd att representera länsstyrelserna i ett nytt nationellt miljömålsråd som ska bli en del av regeringens kraftsamling för att nå våra miljömål. I rådet kommer Lena Sommestad sitta tillsammans med generaldirektörer från 16 myndigheter. Träffa Lena Sommestad och andra viktiga aktörer från Halland vid miljömålskonferensen imorgon.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län