Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Hallands län

  • Ny viltförvaltningsdelegation utsedd av länsstyrelsen 2015-02-17 2015 börjar en ny mandatperiod för länets viltförvaltningsdelegation som är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Efter nomineringar från Region Halland och ett stort antal organisationer har nu länsstyrelsen utsett en ny delegation för Hallands län som gäller för perioden 2015 till 2018.
  • Inspirationsdag om ekomarknaden för halländska lantbruksföretag 2015-02-09 En ökad efterfrågan på ekologiska varor erbjuder nya möjligheter för företag som vill starta med ekologisk produktion. Men hur gör man och hur ser det ut i olika delar av lantbruksbranschen? Den 11 februari anordnas en inspirationsdag med syftet att uppmuntra fler av länets lantbruksföretag att ta klivet in på ekomarknaden.
  • Dags för miljömålskonferens: Når vi våra miljömål och planerar vi rätt i Halland? 2015-02-05 Landshövding Lena Sommestad är utnämnd att representera länsstyrelserna i ett nytt nationellt miljömålsråd som ska bli en del av regeringens kraftsamling för att nå våra miljömål. I rådet kommer Lena Sommestad sitta tillsammans med generaldirektörer från 16 myndigheter. Träffa Lena Sommestad och andra viktiga aktörer från Halland vid miljömålskonferensen imorgon.
  • Extra RDS-test den 2 februari 2015-01-28 Boende inom Ringhals inre beredskapszon har fått tilldelade en speciell radiomottagare, så kallade RDS-mottagare, för att larmas vid en eventuell olycka på Ringhals kärnkraftverk. Under 2015 kommer nya RDS-mottagare att delas ut och dessa mottagare ska nu testas. Därför genomförs ett extra prov den 2 februari och även befintliga RDS-mottagare omfattas då av provet.
  • Beslut om nya gränser för områden med utvidgat strandskydd i Halland 2014-12-05 ​Länsstyrelsen i Hallands län har på uppdrag av regeringen fattat beslut om framtida strandskyddsgränser vid havet och vid de sjöar som redan idag har utvidgat strandskydd. Beslut om utvidgat strandskydd i Hallands län fattades den 3 december.
  • Tusentals har lärt sig om natur och kultur under årets guidade vandringar 2014-12-01 De guidade vandringarna i länets natur- och kulturreservat är populära. I år har närmare tretusen deltagare följt med ut på aktiviteterna som anordnas i samarbete mellan länsstyrelsen, föreningar, kommuner och lokala guider.
  • Nu grävs ledningarna ner i en av våra viktigaste fågellokaler 2014-11-19 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län tar Fortum nu bort elledningarna som korsar strandängarna i Båtafjorden, norr om Bua i Varbergs kommun. Stolparna har nämligen varit perfekta utkiksposter för rovfåglar som vill äta upp ägg eller fågelungar från de häckande vadarfåglarna. Nu gynnas både fåglar och människor av de nya åtgärderna.

Kontakta oss

Niklas Glans
Kommunikationschef
Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Glans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243248
Åsa Ehrnberg
Kommunikatör
asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt ehrnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243229
Sofie Tedenstad
Kommunikatör
Utvecklingsenheten
sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt tedenstad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243363
070-5322337

Följ oss på MyNewsdesk

Följ Länsstyrelsen i Hallands län