Världsarv

Ett världsarv är ett område, en plats, en stad eller ett objekt som är en värdefull angelägenhet för mänskligheten. Har kulturminnet eller naturminnet en gång kommit med på listan är det garanterat skydd och vård för alltid.
Bild: Flygbild över Visby världsarvsstad.

Världsarvslistan består idag av ca 900 objekt, varav 14 natur- och kulturobjekt ligger i Sverige och ett av dem är Visby. Världsarven uppfyller en rad olika kriterier enligt FN-organet, Unesco:

För kulturobjekt:

  • Ett mästerverk skapat av människan
  • Ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk
  • En miljö med anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell betydelse
  • Ett framstående exempel på traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur

För naturobjekt:

  • Ett viktigt utvecklingssteg i jordens historia
  • Representera pågående ekologiska eller biologiska processer
  • Vara ett landskap med exceptionella skönhetsvärden
  • Vara en hemvist för utrotningshotade djurarter

Världsarvsstaden Visby
En stad av i dag i en levande kulturmiljö
"ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning." Så lyder Unescos Världsarvskommittés motivering för att 1995 ta upp Visby på den prestigefyllda listan över världens natur- och kulturarv. Få städer ger en så förtätad upplevelse av medeltida storstad och idyllisk småstad från hundra år tillbaka som Visby. Innanför den välbevarade ringmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med senare tiders sten- och trähus. Det natursköna läget vid havet i skydd av den branta klinten förstärker intrycket av något ovanligt och annorlunda.

Ansvaret för världsarvet
Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att genomföra nomineringar och utvärderingar, men har delegerat den löpande tillsynen till länsstyrelsen i Gotlands län. Det löpande ansvaret delas med Region Gotland som samordnar ansvaret.

 

Visby. Foto: Scandinav