Vattenspår

 

Hur låter det vid vattendragen?

Vattenspår är ett ljudmiljöbeskrivande projekt i ljud, bild och ord, med syfte att tillgängliggöra och levandegöra upplevelsen av kulturarv kring vattendrag vid utvalda platser på Gotland.


Från februari till maj 2016 har jag vandrat längs med vatten, vid Norrbys i Väte, mellan Stånga och Lye, vid Själsö, Lummelunda och Petarve i Sanda. Jag har spelat in ljud av vattenflöden, fotograferat och samlat intryck till de ljudmiljöbeskrivande texterna. 


Det vi uppfattar med våra sinnen är starkt kopplat till våra minnen, att lyssna in en plats är att komma den nära och förstå dess betydelse på ett djupare plan. Min förhoppning är att den insikten gör oss rädda om det livgivande vattnet på ön.

Anna E Weiser

Tonsättare, konstnär, skribent.
www.annaeweiser.se

 Broschyren Vattenspår

​Vattenspår, samlade

Vattenspår.pdf


© Anna E Weiser, 2016