Tävling/uppvisning av fordon på väg

Tävling eller uppvisning med fordon på väg kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Med fordon avses bland annat bil, cykel och inlines.

Om tävlingen/arrangemanget berör flera län ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där tävlingen startar. Ansökan ska göras i god tid och senast fyra månader före tävlingen/uppvisningen.

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor om ett län berörs och 5 700 kronor om flera län berörs. Avgiften betalas till bankgiro 5051-6756 Länsstyrelsen i Gotlands län. Ange att inbetalningen gäller "Tävling på väg". Observera att ansökan inte behandlas förrän avgiften betalats.

Betalning från utlandet:
IBAN:  SE18 1200 0000 0128 1010 9184
BIC/SWIFT:  DABASESX

Svenska Bilsportförbundet har en ansökningsblankett för rallytävlingar m.m. Blanketten finns på förbundets hemsida.

För övriga tävlingar/arrangemang finns ingen särskild blankett men av ansökan ska framgå 

 • arrangörens namn, adress och telefon
 • kontaktperson med uppgift om telefon
 • typ av tävling/arrangemang
 • datum och tid
 • beräknat antal funktionärer
 • beräknat antal deltagare
 • vägsträckor som berörs (utmärkt på karta)
 • start- och målplats
 • förväntat publikantal, parkeringsbehov och liknande uppgifter
 • eventuellt behov av särskilda lokala trafikföreskrifter
 • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel med mera finns på deras hemsida , sök föreskrift TSFS 2012:28