Pressrum

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Vi skickar ut våra pressmeddelanden till berörd media och publicerar dem under Nyheter. Du hittar dem via länken och på vår startsida.

Vår kalender är också av intresse för den som medialt vill följa med i vår verksamhet.

Följ oss gärna i sociala medier.

Vårt diarium finns även tillgängligt via vår hemsida, se längst upp vänstra spalten.

Pressbilder hittar du via länken eller via menyn till vänster.