Länsstyrelsen i sociala medier

Du följer väl oss i sociala medier? Det är viktigt för Länsstyrelsen att vi möter våra medborgare via de kanaler där de själva är. Länsstyrelsen i Gotlands län använder sociala medier för att nå ut med information och föra dialog. Här finns en förteckning över de sociala medier där vi idag är aktiva.

Vi hanterar inte enskilda ärenden via sociala medier utan genom telefon, e-post eller brev:
010-223 90 00
gotland@lansstyrelsen.se  
Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Facebook-01.pngFacebook

Följ oss gärna på:
Länsstyrelsen Gotland
Gotska Sandön Nationalpark
Naturum Gotland

Instagram-01.png Instagram

Här kan du se vårt arbete i bilder.
Följ oss gärna på:
lansstyrelsengotland
gotskasandons.nationalpark 
naturumgotland

Vett och etikett

Kommentarer och inlägg som publiceras i våra kanaler blir allmänna handlingar. Kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information får inte förekomma. Om så ändå sker tar vi bort inläggen. Detta gäller också förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Länsstyrelsen har möjlighet att ta bort kommersiella meddelanden samt inlägg som inte är relevanta i förhållande till det ämne som Länsstyrelsen tagit upp utan speglar användarens egen agenda, eller på annat sätt inte hör hemma i den aktuella kanalen. Vi tar också bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:     

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material  

Länsstyrelsen i Gotlands län förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot våra regler och stänga av användaren från det sociala mediet.

All närvaro, även kommentarer och inlägg av användare och besökare, som publiceras i någon av våra medier blir allmänna handlingar. Om vi via sociala medier får information som rör ett pågående ärende eller innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kommer informationen att flyttas över till andra ärendehanteringssystem.

 

Skriv inte ut känslig information
Skriv inte ut känslig information som till exempel personuppgifter i våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Om till exempel personuppgifter eller kränkande information publiceras kommer inlägget eller kommentaren att avpubliceras och diarieföras.