Försvarsmaktsråd bildat på Gotland

I dag, onsdag den 11 januari, undertecknades en avsiktsförklaring för inrättande av ett Försvarsmaktsråd på Gotland. Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland kommer framöver att samverka kring frågor som rör Försvarsmaktens etablering på ön och det omgivande samhället.

​Hösten 2015 hölls det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten. Då bestämdes det att ett Försvarsmaktsråd skulle bildas på ön, i likhet med hur det görs på andra orter i landet för Försvarsmakten är etablerad.

- Det känns väldigt bra att vi nu ingår i ett Försvarsmaktsråd där vi kommer att samverka och tillsammans jobba för de regionala frågorna som rör Gotland och Försvarsmakten, säger Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.

De tre parterna delar målsättningen om att skapa så goda förutsättningar som möjligt när Försvarsmakten etablerar permanenta förband på Gotland. Totalt rör det sig om närmare 300 anställningar, varav ungefär hälften kommer att vara fasta tjänster på ön. Inom Försvarsmaktsrådet finns ett antal arbetsgrupper som kommer att fokusera på särskilda områden för att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och bidra till en positiv samhällsutveckling.  

- Det kommer bli en förhållandevis stor inflyttning till ön och många har en medföljande partner och barn som vi också hoppas ska trivas med det nya livet på Gotland, säger Överstelöjtnant Stefan Pettersson, chef för den 18 stridsgruppen.

Försvarsmaktsrådet planerar att sammanträda vid två tillfällen under våren med deltagande representanter från Försvarsmakten Skaraborgs Regemente, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.

 

Överste Fredrik Stålberg, chef för Skaraborgs regemente, Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson och Landshövdingen i Gotlands län Cecilia Schelin Seidegård skriver under på ett Försvarsmaktsråd för Gotland. Foto: Anna Bachmann