Betaltjänster

Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha tillgång till tjänster som du kan använda för att betala med och för att ta ut kontanter. Företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonto. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Landets 21 länsstyrelser har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det betyder att länsstyrelserna kartlägger behovet av och tillgången till grundläggande betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden.

Mer information hittar du i broschyren "Grundläggande betaltjänster", som du kan öppna som PDF genom att klicka här eller på bilden nedan.

 Broschyr om grundläggande betaltjänster (PDF)

Sedel- och myntbyte

Nu är de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten, 1-, 2- och 5-kronan, giltiga att betala med. Efter den 30 juni 2017 är de äldre 100- och 500-kronorssedlarna samt de äldre 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. 

Enklast är att handla upp de sedlar och mynt som blir ogiltiga den 30 juni. Ett tips är även att gå in på www.myntkartan.se för att se var du kan lämna in dina mynt. 

Årlig rapport

Länsstyrelsen Dalarna har ansvar för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i en rapport till regeringen. Årsrapporten lämnas till Näringsdepartementet första december varje år. I spalten till höger hittar du rapporterna som du kan ladda hem och spara på din egen dator.

 

Regionalt stöd

Länsstyrelserna ska även arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser genomförs vid behov på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte tillgodoses av marknaden. Det betyder att länsstyrelserna kan arbeta tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns ett behov av en statlig betaltjänstinsats på en ort eller i ett landsbygdsområde där marknaden inte löst problemet. Hur betaltjänstproblemen kan lösas beror dels på behovet på den aktuella orten eller i det aktuella landsbygdsområdet, dels på hur de delaktiga parterna vill att lösningen utformas. För arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser kan länsstyrelserna söka finansiering hos Post- och telestyrelsen. Det är Post- och telestyrelsen som avgör hur de statliga medlen ska fördelas och därför också vilka insatser som går att genomföra.