Hur är vattenläget i Gotlands län?

Nederbörd är det som blir vårt dricksvatten och under det senaste året har det regnat mindre än normalt på Gotland. Vintrarna har dessutom varit milda med tunnare snötäcke, vilket gör att mer vattnet snabbt rinner av ön istället för att sippra ner och bilda grundvatten. Vi uppmäter just nu historiskt låga grundvattennivåer på Gotland.

​​

På Gotland är grundvattenmagasinen ofta små och den sprickiga kalkstensberggrunden gör att det kan vara stor skillnad på vattentillgång på olika platser. Det kommunala nätet står för cirka 50 % av den totala vattenförbrukningen, resterande vattenanvändare tar vatten från enskilda vattentäkter. På Gotland finns närmare 14 000 enskilda brunnar. Har du en enskild brunn är du själv ansvarig för att brunnen har tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. I djupa brunnar eller nära kusten kan stora uttag av grundvatten leda till saltvatteninträngning.
 
Ett generellt bevattningsförbud kan inte läggas för de med enskild brunn och Region Gotlands bevattningsförbud gäller enbart de som är anslutna till det kommunala nätet. Men eftersom alla tar sitt vatten från samma grundvattenresurser rekommenderar Länsstyrelsen att även de som tar sitt vatten från enskild brunn gör detta med sparsamhet och att man är försiktig med alltför stora vattenuttag.  

Grundvattennivåmätningar sommaren 2016
Under sommaren 2016 har grundvattennivån på Gotland redovisats av Länsstyrelsen i samarbete med SGU. Två gånger i månaden har nivån vid Isums nära Roma kontrollerats. Mätningar har pågått sedan 1960-talet och grundvattennivån kan statistiskt jämföras med tidigare års nivåer.

Här finner du sommarens resultat:

 • 1 augusti
  Resultat: Mätningen från den 1 augusti visar att grundvattennivåerna är under de normala.
  Pressmeddelande 1 augusti 2016
 • 15 juli
  Resultat: Mätningen från den 15 juli visar att grundvattennivåerna är under de normala.
  Pressmeddelande 19 juli 2016
 • 1 juli
  Resultat:
  Mätresultat från den 1 juli vid Isums i närheten av Roma visar på grundvattennivåer nära det normala, dock fortfarande under. Länsstyrelsen rekommenderar därför till fortsatt återhållsamhet för de med enskild brunn

  Pressmeddelande 4 juli 2016
 • 15 juni
  Resultat: Mätningen från 15 juni visar att grundvattennivån är fortsatt mycket under den normala för årstiden.
  Pressmeddelande 17 juni 2016
 • 1 juni
  Resultat: Mätningen från 1 juni visar att grundvattennivån är fortsatt mycket under den normala för årstiden.
  Pressmeddelande 7 juni 2016

 

Uppföljning av tillgången på grundvatten är också en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Gru​ndvatten av god kvalitet.