Vattenläget i länet

Här hittar du aktuell information kring vattenläget på Gotland. Länsstyrelsen sammanställer i slutet av varje månad resultaten från de grundvattennivåmätningar som utförs av Sverige geologiska undersökningar och nederbördsdata som rapporteras in från SMHI.

Aktuella grundvattennivåer – maj 2017

Gotland
I de stora grundvattenmagasinen, som innehåller större mängder vatten och därför reagerar långsammare, är grundvattennivåerna fortsatt mycket under de normala för Gotland.

I de små grundvattenmagasinen, som reagerar relativt snabbt på nederbörd, visar SGU:s kartbild från slutet av maj nivåer som närmar sig det normala.

Den 15 juni gjordes den senste mätningen vid Isums, i närheten av Roma. Resulatet visar på grundvattennivåer nära det normala.

 

Sverige
Stora delar av Sverige har grundvattennivåer som är under eller mycket under det normala i både stora och små grundvattenmagasinen. Nederbördsmängderna har på många ställen i Sverige under vintern inte varit tillräckliga för att fylla på grundvattenmagasinen.

 

Klicka här för att se den senaste kartbilden över SGU:s grundvattenmätning.

 

Så jobbar Länsstyrelsen med vattenfrågan:

2017-04-18
"Intresset för vattenfrågan har aldrig varit större"

2017-05-11
"Tillsammans skapar vi en lägesbild över vattensituationen"

 


Bästeträsk, en av Gotlands ytvattentäkter. Foto: Mostphotos

Uppföljning av tillgången på grundvatten är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Gru​ndvatten av god kvalitet.