Vattenläget i länet

Här hittar du aktuell information kring vattenläget på Gotland. Länsstyrelsen sammanställer i slutet av varje månad resultaten från de grundvattennivåmätningar som utförs av Sveriges geologiska undersökning och nederbördsdata som rapporteras in från SMHI.

Aktuella grundvattennivåer – oktober 2017

                                         
 
 
 

Enligt SMHI har det kommit 232 mm nederbörd på Visby flygplats under de senaste två månaderna. Detta ska jämföras med en ungefärlig normalnederbörd på 110 mm under samma period.

Grundvattennivåerna i de små, snabbreagerande grundvattenmagasinen, har återhämtat sig fint och nivåerna är nu över de normala. I stora, mer långsamreagerande magasin, ser vi en viss återhämtning efter den nederbörd som varit.

- När vi läser av diagrammen och tittar på längre mätserier så blir det tydligt att Gotland haft långa perioder av nederbördsunderskott, utan större påfyllnad. De toppar av återhämtning vi haft de senaste tre åren motsvarar de lägsta noteringarna som gjordes under 1990-talet. Det tar lång tid för stora magasin att återhämta sig, trots att det regnat mycket hittills under hösten, säger Frida Eklund, grundvattenansvarig på Länsstyrelsen Gotland.

Läs mer om den senaste mätningen:

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/oktober/grundvattennivaer-i-oktober/

Så jobbar Länsstyrelsen med vattenfrågan:

2017-08-18

”Är det ont om vatten blir det svårt i många led”

2017-07-26

”Ofta beror dåligt vatten på eftersatt underhåll av brunnen”

2017-07-13
"När vi ser vatten som en bristvara kan vi hitta lösningar för framtiden"

2017-05-11
"Tillsammans skapar vi en lägesbild över vattensituationen"

2017-04-18
"Intresset för vattenfrågan har aldrig varit större"

 

 


Bästeträsk, en av Gotlands ytvattentäkter. Foto: Mostphotos

Uppföljning av tillgången på grundvatten är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Gru​ndvatten av god kvalitet.