Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 2015 - 2020

Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. Har du en idé, liten som stor, om en åtgärd eller insats för att minska din organisations klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta och innovativa lösningar kan vi minska utsläppen och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Bild: Länsstyrelsen Skåne

Sedan Klimatklivet startade 2015 har över 2,6 miljarder kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar. 10 av dessa är projekt på Gotland som tillsammans fått över 36 miljoner kronor i stöd för att ta sina kliv inom klimatarbetet. Åtgärderna på Gotland beräknas reducera växthusgasutsläppen med 14 785 ton om året.


Tabellen visar hur det såg ut 2017.

Koldioxidminskning per län genom de projekt som fått investeringsstöd via Klimatklivet. Källa: Naturvårdsverket. Klicka på bilden för en större version.

Smarta idéer kan få pengar

Regeringen har beslutat om ett klimatinvesteringsstöd som omfattar 700 miljoner kronor per år fram till 2020. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå. De investerade pengarna ska ge största möjliga klimateffekt. Det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen i Sverige.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Exempel på åtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatinvesteringar inom till exempel transport, avfallshantering, bostäder och energi. Exempelvis går det att söka stöd för laddstationer för elfordon vid bostadsområden, större arbetsplatser eller besöksmål. Andra satsningar kan handla om att ta tillvara mer restvärme eller ställa om till förnybar energi och klimateffektiva transporter. Vilka behov som finns i länet hittar du bland annat i den regionala klimat- och energistrategin samt i kommunernas energiplaner. Till och med den 1 december 2017 har Klimatklivet beviljat 1 305 ansökningar.

Listor över alla åtgärder som fått stöd från Klimatklivet

Ansökningsomgångar 2018

 • 15 januari klockan 09.00 - den 15 februari klockan 17.00.
  Länsstyrelsens yttrande in senast 15 mars
  Beslut planeras till maj.
 • 17 april klockan 9.00 - den 17 maj klockan 17.00.
  Länsstyrelsens yttrande in senast 8 juni
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00.
  Länsstyrelsens yttrande in senast 18 oktober
  Beslut planeras till december.

Så ansöker du om klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan via en digital ansökningstjänst. När ansökningsverktyget är öppet hittar du länk till det på nedanstående sida: 

Naturvårdsverkets sida med länk till ansökan i KlivIT

När ansökningarna har kommit in lämnar Länsstyrelsen yttranden till Naturvårdsverket som beslutar om vem som ska få stödet.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar. Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket:

Naturvårdsverkets information och anvisningar

Ta kontakt med Länsstyrelsen om du har en idé eller om du har några frågor. Om flera aktörer har samma idé kan vi kanske samordna dessa.