Planeringsunderlag för klimatfrågor

​Länsstyrelserna har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram planeringsunderlag om klimatfrågor.

Uppdraget innebär för länsstyrelserna att utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingår att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker.

I rapporten som redovisar planeringsunderlag för klimatfrågor finns länkar till de övriga planeringsunderlag och vägledningar som är framtagna av andra myndigheter och aktörer.

Här hittar du planeringsunderlag som Länsstyrelsen i Gotlands län har tagit fram:

Plan_PM_översvämningsrisker.pdf

Rapport_SMHI_lågpunktskartering.pdf

Delrapport_väderradar_vindbruk.pdf

Slutrapport_väderradar_vindbruk.pdf

Energi-_och_klimatstrategi.pdf

Klimat-_och_energimål.pdf

Regional handlingsplan för klimatanpassning- Gotlands län.pdf