Nätverk för energieffektivisering - Gotland

Nätverk för energieffektivisering på Gotland (EEnet Gotland) är ett lokalt nätverk för små och medelstora företag. Målet är att underlätta för medlemsföretagen att arbeta mer strategiskt och strukturerat med sin energianvändning och därigenom uppnå ökad energieffektivisering. Företag deltar i nätverket för att öka sitt företags energikompetens, få individuell expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag. Genom att gå med i energieffektiviseringsnätverket är tanken att sänka både energianvändning och kostnader. 

Länsstyrelsen koordinerar nätverket och externa energiexperter stöttar och ger råd till medlemmarna. Nätverksträffar äger rum 3-4 gånger per år och då finns goda möjligheter till utbyte av erfarenheter och idéer. Arbetet i nätverk på Gotland startades under 2016 och pågår i fyra år. Idag finns det 38 nätverk i hela Sverige. Tillsammans med övriga Sverige ska vi nu göra en resa mot målet om minst 15 % effektivare energianvändning hos deltagande företag.

Vad får man som medlemsföretag?

•Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.

•Hjälp med att söka ekonomiska stöd. 

•Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

•Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.

•Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.

•Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

•Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

 

Vilka företag får delta i nätverken?

•För att få delta i nätverken så krävs att företagen faller under kategorin små och medelstora företag.

•Den årliga energianvändningen måste vara minst 1 GWh.

•Som medlem i nätverket förväntas man delta vid nätverksmötet med andra företag och betala en deltagaravgift på 10 000 kr/år.

I dagsläget är elva gotländska företag aktiva inom EEnet Gotland.  

EEnet Gotlands medlemmar:

Brukets Livs AB - ICA Maxi Visby

Gotlandspecialisten AB

Heart of Sweden AB

Keges Grosshandel AB

SweProd Graphics AB

Roma Grus Aktiebolag

Ryftes Grönsaker AB

Skåningegård omsorg AB

Kåcu AB

Tofta Strandpensionat Aktiebolag

Österled Fastighets AB

 

Läs gärna mer på: http://www.energimyndigheten.se/nrp/natverk-for-energieffektivisering/

Nätverksträff 4 oktober 2017

På träffen gick deltagarna igenom energikartläggningarnas resultat och diskuterade resultaten i grupper. Möjligheter och utmaningar på väg mot genomförande av åtgärder diskuteras också i grupper.

Peter Karlsson, kontorschef på Aktea Energi AB, höll en föreläsning om kylsystem, dess möjligheter och utmaningar. Deltagarna fick en rundvandring på Keges Grosshandels lokaler där Magnus Palmgren visade kylsystemen i företaget och berättade om dem.

Nästa träff hålls i februari 2018.

Nätverksträff 30 maj 2017

Nu är en del av företagen på gång med energikartläggningar och en del arbetar med planering och upphandling.

På mötet gick deltagare i nätverket igenom kartläggningens arbetsgång och diskuterade hur företag kan dra nytta av ett aktivt deltagande i energikartkartläggningen samt energipolicy och förankring. Företagare och energiexpert diskuterade om hur man kan tänka kring prioritering av åtgärder.

Henrik Svensson, VD på SweProd AB gav en spännande föreläsning om företagets utveckling och produktportfölj. Jim Collin, ljusdesigner på ÅF Lighting, höll en föreläsning om belysning som var mycket uppskattad bland medlemmarna. Samtliga deltagare i nätverket fick en rundvandring  i SweProds lokaler där Jim Collin fokuserade på framförallt tre områden:  Vad skall belysas? När skall det belysas? Hur skall det belysas? 
 

Här kan du ta del av nätverksträffens presentationer och material:  

Belysning, energi och ekonomi

Gotlands energieffektiviseringsnätverk. pptx

Checklista för energipolicy.docx

Exempel på energipolicy AFA Fastigheter.pdf

Mall för energieffektiviseringsmål.xlsx

Mall för handlingsplan.xlsx

 

Länsstyrelsen tackar företagen för en givande förmiddag från engagerade deltagare!

Nätverksträff 17 januari 2017

Den 17 januari träffades företagare som vill arbeta aktivt med energieffektivisering. Dagen fokuserade på metoden att arbeta med ett energiledningssystem och energikartläggningen som utgör grunden inför framtida åtgärder. Under träffen var Gotlandshem på plats och gav en inspirerande föreläsning om deras effektiviseringsarbete. Energimyndigheten berättade om stöd som företagare kan söka via dem, bland annat stödet för energikartläggning och stödet för miljöstudier. Länsstyrelsen tackar företagen för en givande förmiddag från engagerade deltagare!