Ekonomiska stöd och projekt

Det finns flera olika typer av stöd till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Stöden riktar sig till både privatpersoner, företag och organisationer.  Stöden hanteras inom olika program och av olika organisationer. Nedan beskrivs några av stöden.

Klimatklivet
Nationellt klimatinvesteringsstöd som omfattar 700 miljoner kronor per år fram till 2020. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå. De  investerade pengarna ska ge största möjliga klimateffekt. 

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet finansieras med medel från EU och Svenska staten. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Stöd för Energieffektivisering

Energikartläggningsstöd
Stöd för energikartläggning i små- och medelstora företag. Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Möjlighet att ansöka om stödet finns fram till 20 maj 2020. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Stöd för miljöstudier
Små och medelstora företag söka bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget. Sista ansökningsdag är 31 december 2017. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder
Nu kan fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna.
Mer information på Boverkets hemsida

Stöd för förnyelsebar energi

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel. Läs mer på Energimyndighetens sida 

Solcellsstöd

Stöd för installation solceller riktar sig alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner. Stödet för Gotland handläggs av Länsstyrelsen i Stockholm. Läs mer om hur du kan producera din egen el med solceller på Energimyndighetens hemsida.

Rot till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Sök om elcertifikat för förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Stöd för lagring av egenproducerad elenergi
Privatpersoner kan ansöka om stöd för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Ansökan sker skriftligen till Länsstyrelsen i det egna länet. En ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats.

 Content Editor ‭[2]‬

​Den 5 september arrangerade Länsstyrelsen och Region Gotland ett informationstillfälle som kallades för "Var finns klimatpengarna?". Representanter för flera olika klimat- och energistöd var på plats för att ge information.

 Content Editor ‭[1]‬

Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? Det kan du läsa mer om i Länsstyrelsernas broschyr
Var finns pengarna? (PDF)