Vigsel

 

Bild på förlovningsringar 

Borgerlig vigselförrättare

Borgerliga vigselförrättare förordnas av länsstyrelsen efter ansökan.

Länsstyrelsen ska pröva att en vigselförrättare har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. Vigselförrättaren ska också åtnjuta allmänhetens förtroende. Länsstyrelsen förordnar bara nya vigselförrättare som det behövs flera i länet. En sökande får genomföra ett kunskapstest och även uppge referenser. En vigselförrättare utövar myndighetsutövning och ska vara en bra företrädare för det allmänna. Behörigheten att förrätta vigsel är inte inskränkt till länet men gäller inte utomlands. Den som är förordnad av länsstyrelsen är skyldig att förrätta vigslar. Förordnandet ska gälla för en viss period, vanligtvis fyra år. Om en vigselförrättare missköter sitt uppdrag ska förordnandet återkallas.   

När det gäller vigselförrättare för en enstaka vigsel så är det en mycket återhållsam praxis på att förordna sådana. Det sker endast i rena undantagsfall när det föreligger särskilda omständigheter.   

Länsstyrelsen och Region Gotland har en förteckning över vilka som är förordnade vigselförrättare. Om du vill anlita en borgerlig vigselförrättare kan du kontakta en själv. Tid och plats för vigseln bestäms i samråd med vigselförrättaren. Tänk på att en vigsel kräver minst två vittnen som du får ordna med själv. Detta alternativ är kostnadsfritt. Region Gotland erbjuder mot en avgift vissa tjänster såsom vigselrum, vigselgåva och vittnen, läs mer på deras hemsida. 

En borgerlig vigsel som sådan kostar ingenting. Vigselförrättaren får en mindre ersättning av länsstyrelsen och får utöver detta inte ta emot gåvor eller ersättning från brudparet eller andra i parets omgivning eftersom det är fråga om myndighetsutövning.

 

Förteckning över av Länsstyrelsen i Gotlands län förordnade vigselförrättare:

Bauer Annamaria, annamaria.bauer@gmail.com, tel. 070-071 33 99

Bodström Thomas, thomas.bodstrom@advbyra.se, tel. 08-545 275 70

Eriksson Jan-Erik, jan-erik.eriksson.jk@telia.com, tel. 073-961 06 93

Gustafsson Lena, lena.gu@live.se, tel. 073-046 91 75

Hammarhjelm Ulla, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby,
tel. 0498-21 93 33/073-805 94 03

Jakobsson Sune, sune@comhem.se, tel. 0498-28 47 95/073-771 53 31

Jansson Björn, bjorn.c.jansson@telia.com, tel. 070-44 77 833

Klintbom Hans, hans.klintbom@gmail.com, tel. 070-447 67 60

Ljung Lars, Rute Hamnbacken 45, 624 58 Lärbro

Mellqvist Mikael, mikael.mellqvist@dom.se, tel. 070-555 92 87

Nylund Birgitta, birgitta.nylund@telia.com, Endreväg 36, 621 43 Visby

Ronsten Hejdenberg Barbro, ronsten11@gmail.com,
tel. 070-326 80 42

Sandström Peranders, annapera4@gmail.com

Schelin Seidegård Cecilia, cecilia.schelin.seidegard@lansstyrelsen.se

Sippmanne Linda, linda.sippmanne@gotland.se, tel. 070-330 74 77

Wahlberg Lena, lena.wahlberg@gotland.se, tel. 073-710 74 41


Ansökningsblankett för att bli vigselförrättare finns här:
länk till PDF.