Lantbruk och landsbygd

Bild: En väg på Gotlands landsbygd

Länsstyrelsen arbetar regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik. Målet är att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart, samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Det mesta av arbetet som rör jordbruk och landsbygd sköts av Landsbygdsenheten.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är indelade i följande områden:

Länsstyrelsen handlägger även Greppa näringen, behörighetskurser för sprutförarebiodlingsfrågor, våtmarker m.m.