Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

På Gotland finns två naturreservat som förvaltas av Region Gotland, Galgberget och Södra hällarna.

Följande naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län, med undantag av Stora Karlsö som förvaltas av markägaren.
Naturreservatsskylt Foto: Lena Pettersson
 

 Hitta de gotländska reservaten

Bild: Karta över Gotland

För detaljerade kartor och info, gå in på respektive länk nedan.

 Utflyktsguide

Utflyktsguide

Klicka på bilden för att ladda hem guiden till ett urval gotländska naturreservat.