Förstudie nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland tittar på hur området kan skyddas som nationalpark.

Se filmen om förstudien

Du kan även se filmen i fullskärm på Vimeo.
På Vimeo finns också en textad version av filmen.
Du kan också ladda ner manus för filmen som PDF (© Rumblewood).

Nyheter

2017-10-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 5, oktober 2017

2017-10-04
Pressmeddelande: Förstudie nationalpark Bästeträsk fortsätter

2017-09-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 4, september 2017

2017-09-04
”En fördjupad analys är en möjlig väg”

2017-08-30
Regionstyrelsen diskuterar Förstudie nationalpark Bästeträsk den 31 augusti

2017-07-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 3, juli 2017

2017-06-30
Nytt slutdatum för förstudierapport om att skapa nationalpark i området kring Bästeträsk

2017-06-29
Regeringens beslut om Natura 2000-områden på Gotland står fast

2017-05-11
Vårhälsningar från Bästeträsk!

2017-05-08
Nyhetsbrev om förstudien nr 2, maj 2017

2017-05-04
Välkommen på fältvandring i området kring Bästeträsk

2017-04-26
Se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk

2017-04-10
Förstudie nationalpark Bästeträsk i P4 Gotland

2017-03-23
Nyhetsbrev om förstudien nr 1, mars 2017

2017-03-06
Förstudie nationalpark Bästeträsk i SVT Nyheter Öst

2017-01-17
Nu är arbetet igång med förstudien nationalpark Bästeträsk

2016-06-22
Pressmeddelande: Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

 

Flygfoto över Bästeträsk. Foto: Gunnar Britse

Kartlägger området

Arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett led i att genomföra den nationella nationalparksplanen. Planen visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skydda som nationalparker för kommande generationer.

Syftet med en förstudie är att kartlägga området. Det handlar bland annat om att samla in synpunkter och idéer från de som bor, verkar och har intresse i området och att ta reda på hur området används idag.

Förstudien är planerad att avslutas i augusti 2017. Kartläggningen av synpunkter dokumenteras i en rapport, som kommer att utgöra ett underlag för hur arbetet fortsätter hösten 2017.

 

Tidslinje över förstudieprocessen. Klicka på bilden för att öppna en större version.
Tidslinje över förstudieprocessen. Klicka på bilden för att öppna en större version.

Era synpunkter är viktiga underlag

Under förstudien har vi genomfört samtal, arrangerat träffar, workshops och fältvandringar, för att ha en aktiv dialog med er som bor, verkar eller har intresse av området. På detta sätt har vi fångat upp synpunkter på vilka möjligheter och utmaningar ni ser med en nationalpark. Synpunkterna utgör viktiga underlag för en framtida nationalpark.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om arbetet med förstudien. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

 

Vinjettbild för Förstudie nationalpark Bästeträsk.