Förstudie nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Nu tittar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland på hur området kan skyddas som nationalpark.

Se filmen om förstudien

Du kan även se filmen i fullskärm på Vimeo.
På Vimeo finns också en textad version av filmen.
Du kan också ladda ner manus för filmen som PDF (© Rumblewood).

 

Flygfoto över Bästeträsk. Foto: Gunnar Britse

 

Kartlägger området

Arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett led i att genomföra den nationella nationalparksplanen. Planen visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skydda som nationalparker för kommande generationer.

Syftet med en förstudie är att kartlägga området. Det handlar bland annat om att samla in synpunkter och idéer från de som bor, verkar och har intresse i området och att ta reda på hur området används idag. Under arbetet med förstudien vill vi vända på alla stenar och skaffa oss kunskap om det vi inte känner till.

Förstudien är planerad att avslutas i juni 2017. Kartläggningen av synpunkter dokumenteras i en rapport, som kommer att utgöra ett beslutsunderlag för hur arbetet fortsätter hösten 2017.

 

Tidslinje över förstudieprocessen. Klicka på bilden för att öppna en större version.
Tidslinje över förstudieprocessen. Klicka på bilden för att öppna en större version.


Era synpunkter är viktiga underlag

Under förstudien kommer vi bland annat att boka in samtal, arrangera träffar, workshops och fältvandringar och skriva nyhetsbrev, för att ha en aktiv dialog med er som bor, verkar eller har intresse av området. Vi vill på detta sätt fånga upp era synpunkter på vilka möjligheter och utmaningar ni ser med en nationalpark. Synpunkterna utgör viktiga underlag för en framtida nationalpark.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om arbetet, lämna synpunkter eller boka in ett samtal. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

 

Nyheter

2016-06-22
Pressmeddelande: Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

2017-01-17
Nu är arbetet igång med förstudien nationalpark Bästeträsk

2017-03-06
Förstudie nationalpark Bästeträsk i SVT Nyheter Öst

2017-03-23
Nyhetsbrev om förstudien – nr 1, mars 2017

2017-04-10
Förstudie nationalpark Bästeträsk i P4 Gotland

2017-04-26
Se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk

 

 

Vinjettbild för Förstudie nationalpark Bästeträsk.