Förstudie nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland tittar på hur området kan skyddas som nationalpark.

Film om förstudien

Film 1 i helskärm | Textad version | Manus för film 1 som PDF (© Rumblewood)

 

Film 2 i helskärm | Textad version | Manus för film 2 som PDF (© Rumblewood)

Förstudien ger viktiga underlag

Arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett led i att genomföra den nationella nationalparksplanen. Planen visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skydda som nationalparker för kommande generationer.

Under förstudien har vi genomfört samtal och arrangerat träffar, workshops och fältvandringar, för att ha en aktiv dialog med er som bor, verkar i eller har intresse av området. På detta sätt har vi fångat upp synpunkter på vilka möjligheter och utmaningar ni ser med en nationalpark. Alla synpunkter finns sammanställda i rapporten Förstudie nationalpark Bästeträsk.

Flygfoto över Bästeträsk. Foto: Gunnar Britse

Fördjupad förstudie

Under arbetet med förstudien har flera nya frågor väckts. Därför jobbar nu Länsstyrelsen, Region Gotland, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vidare med en fördjupad del av förstudien. Syftet är att skapa ett bra underlag inför ett beslut om att eventuellt starta bildandet av en nationalpark.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om arbetet med förstudien. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

 

Mindmap över fokusområden för den fördjupade förstudien (klicka på bilden för att öppna en större version som PDF).

Mindmap över fokusområden för den fördjupade förstudien (klicka på bilden för att öppna en större version som PDF).

Tidslinje för den fördjupade förstudien (klicka på bilden för att öppna en större version som PDF).Tidslinje för den fördjupade förstudien (klicka på bilden för att öppna en större version som PDF).

Nyheter

2018-02-15
Nyhetsbrev om förstudien nr 7, februari 2018

2018-02-12
Råvattenuttag, förvaltning och näringsliv heta frågor i fördjupad förstudie om nationalpark

2017-12-21
Nyhetsbrev om förstudien nr 6, december 2017

2017-10-25
Öppet hus med Förstudie nationalpark Bästeträsk

2017-10-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 5, oktober 2017

2017-10-04
Pressmeddelande: Förstudie nationalpark Bästeträsk fortsätter

2017-09-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 4, september 2017

2017-09-04
”En fördjupad analys är en möjlig väg”

2017-08-30
Regionstyrelsen diskuterar Förstudie nationalpark Bästeträsk den 31 augusti

2017-07-04
Nyhetsbrev om förstudien nr 3, juli 2017

2017-06-30
Nytt slutdatum för förstudierapport om att skapa nationalpark i området kring Bästeträsk

2017-06-29
Regeringens beslut om Natura 2000-områden på Gotland står fast

2017-05-11
Vårhälsningar från Bästeträsk!

2017-05-08
Nyhetsbrev om förstudien nr 2, maj 2017

2017-05-04
Välkommen på fältvandring i området kring Bästeträsk

2017-04-26
Se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk

2017-04-10
Förstudie nationalpark Bästeträsk i P4 Gotland

2017-03-23
Nyhetsbrev om förstudien nr 1, mars 2017

2017-03-06
Förstudie nationalpark Bästeträsk i SVT Nyheter Öst

2017-01-17
Nu är arbetet igång med förstudien nationalpark Bästeträsk

2016-06-22
Pressmeddelande: Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

 

Vinjettbild för Förstudie nationalpark Bästeträsk.