Rätten till fiske

Gotland har en liten andel sjöar, de flesta små och grunda, men drygt 70 mil kust. Liksom i andra kustbygder sker det mesta fisket i havet.

Insjöarna, träsken, och vattendragen, åarna, är enskilt vatten där endast fiskerättsägarna har rätt till fiske, eller som i en del fall, fisket upplåts genom fiskekort eller annan överenskommelse. Även vid kusten inom 300 m från land eller, på särskilt långgrunda områden, innanför stadigvarande 3 m djup, är vattnet enskilt. Vatten i havet som inte är enskilt är allmänt vatten. I enskilt vatten i havet vid kusten runt Gotland får alla svenska medborgare fiska med handredskap, nät och tobisnot.

Bild: Piggvar

Fiskerättsinnehavare får fiska med rörliga och fasta redskap. Fast redskap är fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm och fastsatt vid bottnen eller stranden och avsett att stå ute mer än två dygn. I allmänt vatten får alla svenska medborgare fiska med rörligt redskap (handredskap). Vid fiske på enskilt vatten får man endast använda handredskap (t.ex. spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar) och håv, långrev, nät och tobisnot och redskapen får ej vara avsedda att stå ute längre än 2 dygn. Metoden som sådan får inte kräva användande av båt, t.ex. ro drag, eller utgöras av angeldonsfiske. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar och får bara bedrivas i vatten som är minst 20 m djupt. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 m.

Redskapsbegränsningarna gäller inte för fiskerättsägare som fiskar med stöd av enskild fiskerätt eller för yrkesfiskare med licens. Ryssja räknas inte upp bland de tillåtna redskapen och enligt lagtexten omfattas inte fiske med ryssja av frifisket. Däremot får enskilda fiskerättsinnehavare fiska med ryssja.

Läs mer om nationella och internationella fiskebestämmelser här.

Fiskerätt för utlänning

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare vad gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare vad gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap måste ha särskilt tillstånd.