Fiskeområde Gotland

Fiskeområde Gotland är en ideell förening som verkar för att stärka utvecklingen inom Gotlands vattenrelaterade näringar: yrkesfiske, turism inom sport- och fritidsfiske, fisk- och skaldjursodling/förädling m.m.

 

Mer information om stöd inom Fiskeområde Gotland finns på Hushållningssällskapet Gotlands hemsida och på Jordbruksverkets hemsida. Där finns också de blanketter som ska användas.

Ta kontakt med oss på Länsstyrelsen om du vill ha ytterligare information.