Anmälan om djur som far illa

För att anmäla missförhållanden eller vanvård av djur vänder man sig i första hand till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.
Om dessa inte går att nå vänd er till länsveterinären.
Ring till Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00(växeln).

Det är länsstyrelsen som ansvarar för kontroll av djurskyddet. Anmälningar från allmänheten tas emot av myndigheten som därefter gör en kontroll av förhållandena. För anmälan av fall på Gotland, ring till djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län, på telefon 010-223 90 00 (växeln). Anmälan kan även göras via mail till gotland@lansstyrelsen.se. Blankett att fylla i finns här. Anmälan kan också göras till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen eller utreder fallet själva. Om det är efter kontorstid och läget är akut, kontakta polisen. Observera att om du gör en anmälan via mail så är du inte anonym. 

Innehåll i anmälan

Viktiga upplysningar att ge oss i din anmälan är:

  • Vilket djurslag är det, antalet
  • Finns det särskilda signalement (ex färg, storlek, kort/långhår, kött/mjölkras, etc.)
  • På vilket sätt far djuret illa, hur länge har det pågått
  • Var befinner sig djuret  (gärna adress eller fastighet om möjligt, men en bra beskrivning räcker långt. Syns de från vägen?)
  • Känner du till om djuret har mat och vatten

Om du vet vem som har hand om djuret och kontaktuppgifter, eller om det råder några särskilda förhållanden, underlättar det för oss i vårt arbete.

Vill du veta mer om bestämmelserna för de olika djurslagen, gå in på jordbruksverkets hemsida. I djurskyddslagen (L1) och djurskyddsförordningen (L2) står övergripande bestämmelser som gäller samtliga djurslag. Mer detaljerat gällande hållande av olika djurslag finns under föreskrifterna, i en föreskrift har normalt sett varje djurslag ett eget kapitel, samt något övergripande kapitel som gäller samtliga djur.

  • Smådjur som gnagare, fåglar, reptiler, sköldpaddor, fiskar m.m. deras föreskrifter finns under L 80
  • Lantbrukets djur, inklusive ankor, gäss, finns under L 100
  • Hästar finns under L101
  • Katter och hundar under L102  

Är det något djurslag du inte hittar, eller söker svar på något som inte tas upp, tveka inte att kontakta Länsstyrelsen för vägledning.