Samhällsplanering och kulturmiljö

Hälsingegården Jon-Lars i Alfta. Foto: Lars Lööv.

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 Hälsingegårdar


Hälsingegårdarna blev uppförda på UNESCO:s världsarvslista 1 juli 2012. Läs mer om världsarv och Hälsingegårdar under ”Skyddad bebyggelse”.

 Länets kulturmiljöstrategi 2012-2016

Det här är Gävleborgs läns kulturmiljöstrategi. Den ska gälla i fem år (2012–2016) och vara ett samlande styrdokument för arbetet med kulturarvet i länet. Möjligheterna för att kulturarvsfrågorna ska få ett större genomslag ökar med en gemensam viljeyttring och en tydlig fokusering av resurserna.

Kulturmiljöstrategin ska vara stödjande för alla som är intresserade av kulturarvets roll i samhället. Den ska också vara vägledande för innovatörer och företag, kommuner, myndigheter och för allmänheten.

Kulturmiljöstrategin