Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 

Vår faktureringsadress är:
Länsstyrelsen Gävleborg
FE 239
838 73 FRÖSÖN

 Organisationsnummer

202100-2437

 Content Editor