Mössnäsudden skyddad som naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att ett område cirka 10 km öster om Njutånger, kallat Mössnäsudden, ska bli naturreservat. Det är ett 54 hektar stort område med kusttallskog och klapperstensfält.
Tall på klapperstensfält.

​Naturreservatet ligger längst ut på Mössön i Hudiksvalls kommun. Det innehåller både skog, hav, klapperstensfält och klippor. Mössnäsuddens naturvärden är kända sedan länge.

Den gamla tallskogen och de geologiska värdena i form av öppna klapperstensfält med tydliga strandvallar är det huvudsakliga skälet till att området skyddas. Skogen är mest gammal stormutsatt tallskog med många knotiga tallar. En del kan vara äldre än 300 år. Området är i många delar blockigt och svårframkomligt, men det finns även några stigar.  

Spår av branden 2009 på Mössnäudden

Delar av området har aldrig avverkats och ett mindre område brann 2009. I skogen finns därför många naturskogsstrukturer som gamla träd, grova träd och död ved. Det ger förutsättningar för flera skyddsvärda arter, exempelvis laxticka, barrpraktbagge och hackspetten spillkråka.

Beslut och skötselplan, Mössnäsudden (pdf 3,3 MB)

För mer information kontakta Sofia Engberg, 010-225 10 00, eller Martina Kluge, 010-225 12 04.

 

 Kusttallskog på Mössnäsudden. Foto: Peter Ståhl

 

 

Här finns bilderna i högre upplösning att ladda ner. Bilderna får endast användas i samband med denna nyhet.   

Kusttallskog på Mössnäsudden. Foto: Peter Ståhl

Bränd stubbe. Foto: Sofia Engberg

Tallar på klapperstensfält, Mössnäsudden. Foto: Martina Kluge