Viltförvaltningsdelegationen hade möte på Gävle Slott

Fredagen den 3 mars höll Viltförvaltningsdelegationen möte på Gävle Slott. Under mötet hölls samråd om fällavgifter för älg under jaktsäsongen 2017/2018. På agendan stod också information om den senaste älgjakten samt om licensjakten på varg och lodjur i länet.

Länsstyrelsen föreslog att fällavgifterna för älg under säsongen 2017/2018 ska ligga kvar på samma nivåer som tidigare år, dvs 450 kr för en vuxen älg och 150 kr för en kalv. Alla ledamöter godtog detta förslag.

Under informationen om vargjakten framförde länsstyrelsen att man är mycket nöjd med hur jakten genomfördes. DNA-analyser visade att alla de fällda vargarna härstammade från rätt revir, dvs Blyberget. Detta var till stor del jägarnas förtjänst då god kommunikation och gedigna  spårningsinsatser gjorde att man hade bra koll på vargarna innan de fälldes.

Onsdagens lodjursjakt summerades med slutsatsen att den gick ovanligt fort, vilket genererade en del diskussioner om tilldelningen.

Slutligen informerades ledamöterna om Naturvårdsverkets remiss om principer för fastställande av miniminivåer för rovdjur, om att den nya förvaltningsplanen för rovdjur snart är klar samt om de beslut rörande skarv som nyligen fattats av länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen består av regionpolitiker samt representanter från berörda intresseorganisationer och samverkar i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Viltförvaltningsdelegationen sammanträder fyra gånger årligen.