Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2018 - ändring av jaktområde

Länsstyrelsen har den 22 december beslutat att ändra avgränsningen av jaktområdet för licensjakten på varg. Detta eftersom nya spårningar har förbättrat Länsstyrelsens kunskap om var vargarna i Nyskogen och omgivande revir rör sig.

Läs ändringsbeslutet och se den nya avgränsningen av jaktområdet här.

Länsstyrelsens ursprungliga beslut (dnr 6437–2017) gäller i övriga delar.

Det ursprungliga beslutet - observera att kartan är inaktuell