Invigning av Forsbacka biogasanläggning

På tisdagseftermiddagen invigde länsråd Veronica Lauritzsen Forsbacka biogasanläggning. Det är en reaktor som omvandlar Gästriklands matavfall till biogas och som innebär en ökning av den lokala biogasproduktionen med 400 procent. Det motsvarar drivmedel för cirka 2 300 personbilar som kör 1 500 mil per år och ger en koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år enligt Gästrike Ekogas.

​Länsråd Veronica Lauritzsen deltog också i förmiddagens program där hon talade om biogasens betydelse för Gävleborg län. Programmet innehöll även tal och diskussioner om biogasens utveckling i framtiden ur ett regionalt och nationellt perspektiv samt om behandling och återvinning av organiskt avfall. Deltog gjorde bland annat Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet som är utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige 2016. Han berättade om biogasens betydelse i arbetet mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

-  Det är fantastiskt roligt att en större mängd biogas nu kan produceras i länet. Anläggningen kommer att bidra till att göra länets hantering av avfall och användningen av fordon mer miljövänlig. Den ökar även möjligheten för länets ekologiska jordbruk att få tillgång till närproducerat högkvalitativt gödsel. Detta är ett mycket gott exempel på något som minskar belastningen på vårt ekosystem och gynnar hela länet, säger Veronica Lauritzsen. 

 


​- Jag tog också tillfället i akt att berätta att Länsstyrelsen har en gasbil som kommer att tankas med bland annat närproducerad fordonsgas från Forsbacka. På så sätt kan vi precis som andra bidra till att denna anläggning ska få en god framtid samtidigt som vi är klimatsmarta, säger Veronica Lauritzsen.

Biogas är ett drivmedel som har låg klimatpåverkan. Det är både ett miljö- och kostnadseffektivt alternativ som dessutom bidrar till klimatomställningen. Biogas och biogödsel som produceras i Forsbacka görs av det matavfall som samlas in i regionen. När avfallet passerat genom de olika processerna blir det biogas som kan används till fordonsbränsle samt biogödsel med högt näringsinnehåll som lantbrukare kan använda istället för konstgödsel.

Ekogas som driver anläggningen ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.