Gävleborg satsar inför det Europeiska Kulturarvsåret 2018

Projektet Kulturarvet – en nyckel till framtiden ska lyfta Gävleborgs kulturarv som attraktion och utvecklingsfaktor.

​I september förra året beslöt EU-kommissionen att föreslå 2018 till ett Europeiskt Kulturarvsår. Året ska bidra till att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen, bland annat genom att medverka till att kulturarvet blir tillgängligare för en bredare och mer blandad publik. Detta för att på så sätt främja såväl social inkludering som integration.

​Med avstamp ur det Europeiska kulturarvsåret startar nu det treåriga projektet Kulturarvet – en nyckel till framtiden, med syfte att lyfta fram Gävleborgs kulturarv som en regional utvecklingsfaktor. Genom att ta tillvara kulturarvets attraktivitet och upplevelsevärde ska kunskapen och stoltheten kring länets kulturarv öka.

Projektet ägs av Region Gävleborg och finansieras av Region Gävleborg och Länsstyrelsen. Projektledare är Lena Landström, världsarvskoordinator på Länsstyrelsen.

Projektet uppmärksammat av Assembly of European Regions på deras webbplats.

- Det är fantastiskt roligt att Gävleborgs kulturarv uppmärksammas i Europa redan i början av vårt projekt, säger Lena Landström Projektledare Kulturarvsåret 2018 på Länsstyrelsen Gävleborg.