Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021

Länsstyrelsen har tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation tagit fram en förvaltningsplan för stora rovdjur.

Denna plan beskriver strategier för förvaltningen av de stora rovdjuren i Gävleborg 2017-2021. Det långsiktiga målet är att länet ska hysa livskraftiga stammar av samtliga fem stora rovdjur, och att minimera de problem och konflikter som kan uppstå i samband med närvaro av rovdjur.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021