Skarvinventering 2017

På uppdrag av Länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon under 2017 på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen. Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid samt om bona var belägna på marken eller i träd. Liknande inventering har utförts sedan 2012.

Totalt sett påträffades 2301 skarvbon i länet. Av dessa hade häckningen fullföljts i 2130 bon, se tabell 1. Under det senaste året har antalet fullföljda skarvhäckningar ökat i länet, även om det är stor årsvariation, se figur 1.

Under våren 2017 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv på fyra olika öar längs länets kust, utanför Skärså på Vitoren och Tvågraneskär, vid Fliskärsvarvet på ön Lusholmen och utanför Gävles kust på ön Leharen. Där störningsåtgärder genomfördes kom inte skarvarna tillbaka efter avslutad störningsperiod. På inventeringskartan är öarna där störning utförts markerade med orange cirkel och betyder ingen häckning.

På två öar misstänks sabotage i form av äggplockning i Gästrikland. Händelserna är polisanmälda.

Redovisning av skarvinventeringen 2017 i Gävleborgs län