LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Regeringen beslutade 2009 om ett bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön. Bidraget kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer kan ansöka om medel.

Sök LOVA för friskare vatten! Det behövs flera insatser för att minska bland annat övergödning i länets vatten och syftet med LOVA är att stimulera kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå.

Sista ansökningsdatum för 2018 är den 1 februari.

LOVA-projekt 2018

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Detta får LOVA-bidraget användas till

 • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

 

Såväl insatser längs kusten som lokala inlandsinsatser kan vara aktuella för ansökan.

Så söker du bidraget

LOVA-bidrag söks hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. 

På Havs och vattenmyndighetens hemsida finns mer information att läsa om LOVA-bidraget. Där finner du också anvisningar, blanketter och vägledning.

Projekt som LOVA bidragit till tidigare år 

LOVA-bidraget i Gävleborg har hittills bidragit till:

 • Ett flertal dagvattendammar i Hudiksvalls kommun.
 • En spolplatta med efterföljande reningssteg, Söderhamns Motorsällskap (SMS hamn).
 • En stationär borsttvätt för båtskrov i Söderhamns kommun (placerad hos Sandarne båtklubb).
 • Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar längs länets kust (se nedan). Observera att denna typ av åtgärd, sedan den 1 oktober 2014 då LOVA-förordningen reviderades, inte längre kan få bidrag. 

Gävle kommun:

 • Fliskärsvarvet (Ekonomisk förening) 
 • Huseliiharen (Gefle SegelSällskap)
 • Trödje fritidsbåtshamn (Trödje och Hille båtklubbar tillsammans)
 • Norrsundet fritidsbåtshamn (Norrsundets motorbåtsklubb)
 • Axmarbruks hamn (Axmarbruks hamnförening)

Söderhamns kommun:

 • Söderhamns gästhamn (Söderhamns kommun)
 • Söderhamns motorsällskaps fritidsbåtshamn (Söderhamns motorsällskap)
 • Segelvik (Söderhamns segelsällskap)
 • Skärså fritidsbåtshamn (Söderhamns kommun)
 • Ljusne (Ljusne Ala motorbåtsklubb)

Hudiksvalls kommun:

 • Hudiksvalls småbåtshamn (Hudiksvalls Sjösportsällskap)

Nordanstigs kommun:

 • Mellanfjärdens gäst- och fritidsbåtshamn (Mellanfjärdens Fiskehamnsförening)
 • Stocka hamn (Nordanstigs kommun)   

I Storsjön, i Sandvikens kommun, har man även installerat ett multrum på Stora Gösholmen som ett led att minska på utsläppen av fosfor och kväve. Även Gävle kommun har fått bidrag för att byta ut traditionella latriner mot mulltoaletter på ett par öar i skärgården.

 

Segelbåtar i kvällssol, vid Enmaren, norr om Gävle.  

 Segelbåtar vid Enmaren
 norr om Gävle.
 Foto: Stig Hammarsten.

 Läs mer

 Rent båtliv