Möten i Gästriklands vattenråd

Här finner du minnesanteckningar och presentationer från möten i Gästriklands vattenråd.

2017-05-22 Vattenrådsmöte i Gävle

> Introduktion (M von Hofsten, Länsstyrelsen)
> Åtgärdsprogrammet och kommunens åtgärder (J Kruse, Vattenmyndigheten)
> VÅG och Länsstyrelsernas åtgärder (V Lundgren, Länsstyrelsen)
> VISS som verktyg i åtgärdsarbetet (M von Hofsten, Länsstyrelsen)

2017-02-15 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2016-12-07 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2016-09-28 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Dricksvattenutredningen (E Jacksson, Gävle kommun)
> Lax i Testeboån (B Moberg, Sportfiskarna)

2016-05-11 Vattenrådsmöte i Gävle  

> Minnesanteckningar

2015-10-06 Vattenrådsmöte i Gävle  

> Minnesanteckningar

2015-05-19 Vattenrådsmöte i Ockelbo  

> Minnesanteckningar

2015-03-04 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Länsstyrelsens Gavleåprojekt (M Westbergh, Länsstyrelsen)
> Samrådsremissen (M von Hofsten, Länsstyrelsen)
> Gruvan i Bovik (F Juhlin, Gävle kommun)

2014-10-07 Vattenrådsmöte i Gävle  

> Mi

nnesanteckningar

2015-05-15 Vattenrådsmöte i Gävle  

> Minnesanteckningar

2013-10-09 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Länsstyrelsens arbete med statusklassning och åtgärdsprogram

2013-05-13 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2013-01-30 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2012-10-15 Vattenrådsmöte i Högbo

> Minnesanteckningar

> Samverkan i vattenförvaltningen (J Enberg, Vattenmyndigheten)
6 år med vattenförvaltningen (J Salonsaari, Vattenmyndigheten)
> Vallbyån (B Moberg, Sportfiskarna)

2012-04-12 Vattenrådsmöte i Sandviken

> Minnesanteckningar

2012-01-19 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2011-10-06 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

2011-06-09 Vattenrådsmöte Högbo

> Minnesanteckningar

2011-03-08 Vattenrådsmöte i Sandviken

> Minnesanteckningar

> Åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen (Länsstyrelsen)

2010-12-06 Vattenrådsmöte i Ockelbo

> Minnesanteckningar

2010-09-16 Vattenrådsmöte i Forsbacka

> Minnesanteckningar

2010-05-20 Vattenrådsmöte i Högbo

> Minnesanteckningar

> Vattenrådets organisation & roll (Länsstyrelsen)

2010-03-18 Vattenrådsmöte i Sandviken

> Minnesanteckningar

> Vattenförvaltningen - Tid för handling! (Länsstyrelsen)

2009-10-22 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Vattenförvaltning - vad har hänt sen sist och vad händer härnäst? (Länsstyrelsen)

2009-03-26 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Vattenmyndighetens remisser 2009 (Länsstyrelsen)
> Samverkan i Gävleborgs län (Länsstyrelsen)

2008-09-30 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> VISS – en inblick (J Lücke, Länsstyrelsen)
> Tidplan och grundvatten (Länsstyrelsen)
> Övergödning Gästrikland (Länsstyrelsen)

2008-03-18 Vattenrådsmöte i Gävle

> Minnesanteckningar

> Program (JÅ Johansson, Länsstyrelsen)
> Grundvatten (ML Brännvall, Länsstyrelsen)
> Kustvatten (I Wänstrand, Länsstyrelsen)
> Sjöar och vattendrag (J Dahl, Länsstyrelsen)

2007-12-12 Vattenrådsmöte i Gävle

> Kallelse
> Minnesanteckningar

> Tidplan för vattendirektivet (Länsstyrelsen)
Vattenförekomstindelningen är klar (Länsstyrelsen)
> Hydromorfologisk påverkan (Länsstyrelsen)
> Grundvatten (Länsstyrelsen)

2007-05-30 Samverkansmöte i Gävle (för delområdena Gästriklands skogsvattendrag och Gästriklands kustvatten)

> Inbjudan
> Minnesanteckningar

2006-12-14 Samverkansmöte i Gävle (för delområdena Gästriklands skogsvattendrag och Gästriklands kustvatten)

> Inbjudan
> Program
> Minnesanteckningar

> Inledning (JÅ Johansson, Länsstyrelsen)
> Vattendirektivet - vad är det? (J Dahl, Länsstyrelsen)
> Miljömål och Vattendirektivet (A Bredberg, Länsstyrelsen)
> Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen - olika roller? (JÅ Johansson, Länsstyrelsen)
> Vad betyder vatten? (J Dahl, Länsstyrelsen)
> Grundvatten (ML Brännvall, Länsstyrelsen)
> Varför samverkan? (JÅ Johansson, Länsstyrelsen)