Gästriklands vattenråd

I Gästrikland finns ett vattenråd för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. De större vattendragen i området är Gavleån, Testeboån, Hamrångeån och Skärjån. Förutom Gästriklands kommuner innefattar vattenrådets område även delar av andra kommuner.

Gästriklands vattenråd bildades i december 2007. På hemsidan för Gästriklands vattenråd finns mer information om vattenrådet och det geografiska område där rådet verkar.

Medlemmar i vattenrådet är:

 • Gävle kommun
 • Falu kommun
 • Hofors kommun
 • Ockelbo kommun
 • Sandvikens kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Sandviken Energi AB
 • Gästrike Vatten AB
 • Skogsstyrelsen
 • AB Sandvik MT
 • Ovako Steel AB
 • Stora Enso
 • Bergvik Skog AB
 • Korsnäs AB
 • Mellanskog
 • Neova AB
 • LRF
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg
 • Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
 • Sportfiskarna

Vattenrådets geografiska område

Vattenrådets geografiska område utgörs av delområdena Gästriklands skogsvattendrag (inklusive grundvatten) och Gästriklands kustvatten.  

Gästriklands skogsvattendrag består av huvudavrinningsområdena Skärjån, Hamrångeån, Testeboån och Gavleån samt kustavrinningsområdena däremellan och söder om Gavleån.

Gästriklands kustvatten består av Kusöfjärden, Axmarfjärden, S S M Bottenhavets kustvatten, Norrsundet, Fårholmen, Hamnskär, Iggesundet, Hilleviksfjärden, Harkskärsfjärden, Gävlebukten, Skutskärsfjärden, Yttre Fjärden, Inre Fjärden och Avan.

 Content Editor

​Minnesanteckningar och presentationer från vattenrådets möten finner du här.

Kommande möten

Gästriklands vattenråd träffas på förmidddagen den 2 maj 2018 i Gävle.

Vattenråd

 

 

Om området

Läs mer om området i Vattenmyndighetens delområdesrapporter om