Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter, öppettider och kontaktuppgifter till våra enhetschefer.

På alla ämnessidor (exempel Djur & natur, Miljö & klimat, med flera) finns kontaktpersoner som du kan kontakta.

Receptionen

Våra öppettider i receptionen är normalt kl. 08:00 - 16:00.

Receptionen är bemannad mellan kl. 08:30 - 12:00 och 13:00 - 16:00,
besök vid övriga tider enligt överenskommelse.

Centrala växeln

Telefonnummer: 010-225 10 00.

Normalt öppet i centrala växeln 08:00 - 16:30.
 

Begränsade öppettider

Trettondagsafton (måndag-fredag): 8:30 - 12:00
Skärtorsdag: 08:30 - 12:00 och 13:00 - 15:00
Valborgsmässoafton som infaller på måndag-torsdag: 08:30 - 12:00 och 13:00 - 14:00
Valborgsmässoafton som infaller på fredag: 08:30 - 12:00
Dagen före Alla helgons dag:  08:30 - 12:00
Den 23 december som infaller på en fredag: 08:30 - 12:00
Julafton, nyårsafton och midsommarafton har vi stängt
Klämdagar det vill säga en arbetsdag som infaller mellan två helgdagar har Länsstyrelsen ytterst begränsad bemanning och öppet 09:00 - 11:00
Utbildningsdagar annonseras öppettiderna i lokalmedia

 

E-post
gavleborg@lansstyrelsen.se

E-postadressen till våra medarbetare skriver du enligt principen
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Postadress
Länsstyrelsen Gävleborg,
801 70 Gävle

Besöks- och leveransadress
Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan 2, Gävle

Faktureringsadress
Länsstyrelsen Gävleborg
FE 239
838 73 Frösön

Organisationsnummer
202100-2437

Chefer och kontaktpersoner

Enheten för jordbruk och djur
Jenny Larsson tel. 010-225 14 57 08

Enheten för landsbygd och tillväxt
Berit Löfgren tel. 010-225 14 36  

Enheten för miljö 
Joakim Hellgren tel. 010-225 13 72

Enheten för natur och vilt
Joel Isensköld tel. 010-225 13 08  

Enheten för naturvård
Ann Gudéhn tel. 010-225 12 60

Enheten för samhällsutveckling
Patrik Haverman tel. 010-225 12 34

Enheten för styrning och samordning
Lise Ekenberg tel. 010-225 12 89

Enheten för verksamhetsstöd
Erik Lennmalm tel. 010-225 14 91

Ekonomichef
Jan Höglund tel. 010-225 14 08

Personalchef
Folke Flomyhr tel. 010-225 12 10

Pressekreterare
Eva Malmborg tel. 010-225 12 78

Teletal

Teletal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.bildtelefoni.net/

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.texttelefoni.se/