Grön infrastruktur – men hur?

Här samlas vi som arbetar praktiskt med att ta fram eller förbereda underlag för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Under två intensiva dagar samtalar vi om vårt gemensamma arbete, hittills och i framtiden. Vi utbyter erfarenheter och klurar på gemensamma lösningar på arbetets utmaningar.

​Vi hoppas på givande diskussioner och många spännande idéer för att göra handlingsplanearbetet gångbart i praktiken. Du som deltar kan själv bidra till dagordningen genom att skicka just din fråga till arrangörsgruppen.

Datum:         25-26 april 2017

Plats:            Elite Grand Hotel, Gävle

Pris:              Max 1300 kr/person exkl. moms*

Anmälan:     Senast den 31 mars via länsstyrelsen i Gävleborgs hemsida

Målgrupp:    Du som arbetar med handlingsplaner för grön infrastruktur, eller med att ta fram underlag till dessa, t ex på en länsstyrelse eller annan myndighet.

Inbjudan Grön infrastruktur - men hur?

 

Mötets innehåll

Konferensens dagordning bestäms genom att vi som deltar skickar in önskemål om frågor som skulle vara relevanta att diskutera. Därefter sätter arrangörsgruppen ihop ett program. Redan nu har vi fått inspel om bland annat:

  • Förankringsarbete: dialogtips och -trix för att kunna gå från plan till handling
  • Värdetrakter & värdekärnor: att hantera regionala tolkningar av definitioner & begrepp
  • "GIS-LAN" (Länsstyrelsens lokaler ligger nära & kan nyttjas för detta)
  • Underlag till plan och prövning – vad innebär det i praktiken?
  • Strategier för att tillvarata befintliga arbeten och undvika att uppfinna hjulet
  • Grupper av naturtyper som tillsammans bildar nätverk
  • Samt tätortsnära natur, ekosystemtjänstperspektivet, ansvarsarter mm…

Vad vill DU prata om? Maila ditt förslag till johanna.ehlin@lansstyrelsen.se senast 29 mars.

 

Preliminärt program
Dag 1 Dag 2 
09:30Registrering & fika08:00Förmiddagspass m fika
10.00Hej & Välkomna!12.00Lunch
10.15Förmiddagspass13:00Eftermiddagspass
12:00Lunch15:00Avslutning m fika
13:00Eftermiddagspass m fika16:00Beräknad sluttid
18:00Klart för dagen  
19:00Gemensam middag