Fiberbankar i Norrland - var är vi nu och hur går vi vidare?

Projektet "Fiberbankar i Norrland" har pågått under tre år som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt Sveriges geologiska undersökning. Nu vill samtliga aktörer bjuda in till slutseminarium av projektet.

Innan mer strikta miljölagar infördes släppte främst pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och processkemikalier.
Fibrerna, och till dem bundna föroreningar, ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna.

Projektet "Fiberbankar i Norrland" beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga och riskklassa fiberbankar och fiberrika sediment samt ge förslag till möjliga åtgärder för några pilotområden. Under seminariet kommer bland annat riskklassningar av förorenade fiberbankar och fiberrika sediment samt forskningsprojekt kopplade till fiberbanksproblematiken att presenteras.

 

​Datum​9-10 februari 2017
​Tid​9 februari 9:30 - 16:00 (startar med fika kl 9:30-10:00)
10 februari 9:00 - 16:00
​Plats​Södra Berget Hotell & Resort, Sundsvall (http://sodraberget.se/)
Målgrupp​Seminariet riktar sig främst till berörda länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare, samt berörda
centrala myndigheter.
​Kostnad​Se nedan alternativ.
Observera att transport till och från Södra Berget
ordnas av deltagarna själva.
​AnmälanSista anmälningsdag 22 januari 2017.​
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande och
faktureras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 

Seminariet hålls under två dagar, 9-10 februari 2017. Det finns möjlighet att delta vid seminariets båda dagar eller endast en av dagarna. Se nedan vad som ingår i priserna för respektive alternativ, fakturering sker vid anmälan.

 

​Alternativ​Pris SEK
inkl moms
​Vad ingår
​Tvådagarskonferens, helpension inklusive övernattning​1 600​Frukost, fika, lunchbuffé, 2-rätters middag inkl mineralvatten och kaffe samt övernattning enkelrum
​Dag 1, endagskonferens​600​Fika och lunchbuffé dag 1
​Dag 2, endagskonferens​600​Fika och lunchbuffé dag 2
​Dag 1, endagskonferens, samt middag på Södra Bergets restaurang1000​Fika och lunchbuffé dag 1 samt 2-rätters middag inkl mineralvatten och kaffe


Första dagen fokuserar på var vi är i dagsläget, med presentationer av problematik, metodik och resultat kopplat till fiberbankar och fiberrika sediment.
Andra dagen fokuserar på hur vi går vidare, med presentationer av möjliga åtgärdsmetoder samt olika forskningsprojekt.

 

Se seminariets fullständiga program för vidare detaljer:

Inbjudan till seminarium_9-10_feb_2017 

Dagordning_seminarium_9-10_feb_2017

 

Eventuella problem med anmälningsfunktionen
Har du problem att anmäla dig via den här sidan eller inte fått någon bekräftelse på din anmälan, kontakta oss via e-post. Skicka ditt namn, företag/organisation, organisationsnummer, e-post, faktureringsadress och fakturareferens. Ange även vilket alternativ ni väljer enligt ovanstående tabell. Glöm ej heller eventuella upplysningar som specialkost, funktionshinder och liknande.