Remisser

 

Storröjningsmoran i Söderhamns kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 2 mil söder om Söderhamn, kallat Storröjningsmoran, ska bli naturreservat. Här nedan kan du läsa förslag till beslut och skötselplan. 

Remisstiden går ut den 31 augusti 2017.

Förslag till beslut och skötselplan, Storröjningsmorans naturreservat (pdf 2,1 MB)

För mer information kontakta Helena Persson, 010-225 13 09.

 

 

Mellanljusnans naturreservat föreslås få liten utökning, Ljusdals kommun

Länsstyrelsen föreslår att Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun ska utökas med 3,8 ha. Även ett 2 ha stort område inom naturreservatet, där skogsbruk hittills varit tillåtet, ska nu skyddas mot avverkning. Här nedan kan du läsa förslag till tilläggsbeslut. 

Remisstiden går ut den 31 augusti 2017.

Förslag till tilläggsbeslut, Mellanljusnans naturreservat (pdf 1,7 MB)

För mer information kontakta Helena Persson, 010-225 13 09.

 

 

Kransarna i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 6 km väster om Bergsjö i Nordanstigs kommun, kallat Kransarna, ska bli naturreservat. Här nedan kan du läsa förslag till beslut och skötselplan. 

Remisstiden går ut den 31 augusti 2017.

Förslag till beslut och skötselplan, Kransarnas naturreservat (pdf 1,8 MB)

För mer information kontakta Petra Forsmark, 010-225 12 08.

 

 

Hägenlammsmyran i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 2,5 km nordväst om Hamra i Ljusdals kommun, kallat Hägenlammsmyran, ska bli naturreservat. Här nedan kan du läsa förslag till beslut och skötselplan. 

Remisstiden går ut den 13 september 2017.

Förslag till beslut och skötselplan, Hägenlammsmyrans naturreservat (pdf 4,6 MB)

För mer information kontakta Petra Forsmark, 010-225 12 08.

 

 

Mössnäsudden i Hudiksvalls kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 10 km öster om Njutånger i Hudiksvalls kommun, kallat Mössnäsudden, ska bli naturreservat. Här nedan kan du läsa förslag till beslut och skötselplan. 

Remisstiden går ut den 19 september 2017.

Förslag till beslut och skötselplan, Mössnäsuddens naturreservat (pdf 3,2 MB)

För mer information kontakta Martina Kluge, 010-2251204, eller Sofia Engberg, 010-2251000.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se