Söderhamns kommun

I Söderhamns kommun finns 11 naturreservat.
Naturreservat i Söderhamns kommun
 1. Långbro
 2. Skvallerbäcken
 3. Ålsjön
 4. Lugnsjön
 5. Skatön
 6. Stenöorn
 7. Skidtjärnsberget
 8. Axmar
 9. Storjungfrun
 10. Skärjån
 11. Långnäsudden

 

Naturreservat i Söderhamns kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Läs mer

Läs mer om reservaten i Söderhamns kommuns Naturguide