Söderhamns kommun

I Söderhamns kommun finns 10 naturreservat.
Naturreservat i Söderhamns kommun
  1. Långbro
  2. Skvallerbäcken
  3. Ålsjön
  4. Lugnsjön
  5. Skatön
  6. Stenöorn
  7. Skidtjärnsberget
  8. Axmar
  9. Storjungfrun
  10. Skärjån

 

Naturreservat i Söderhamns kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Läs mer

Läs mer om reservaten i Söderhamns kommuns Naturguide