Ovanåkers kommun

I Ovanåkers kommun finns 4 naturreservat.
Kommunkarta med naturreservat

 

  1. Voxnan
  2. Bursjöberget
  3. Tunderåsen
  4. Andån

 

Naturreservat i Ovanåkers kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se