Ockelbo kommun

I Ockelbo kommun finns 2 naturreservat.
Kommunkarta med naturreservat
  1. Kroksjö öga
  2. Trollberget

 

 

Naturreservat i Ockelbo kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se