Nordanstigs kommun

I Nordanstigs kommun finns 24 naturreservat.
Karta över Nordanstigs naturreservat

Naturreservat i Nordanstigs kommun.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

 1. Hagåsen
2. Bodsjöån
3. Gulliksberget
4. Klövberget
5. Svedjebodvallen
6. Hästmyrberget
7. Ånäset
8. Älvåsen
9. Klackudden
10. Vattingsmalarna
11. Gran  

12. Gnarpskaten
13. Vitörarna
14. Bodåsen
15. Storön
16. Notholmen
17. Rosslavallen
18. Gulåsen
19. Bodmyran
20. Basttjärnsrönningen
21. Klovbacken
22. Hagmyran
23. Björnåsen
24. Kransarna


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se