Ensjölokarna

Spegelblank tjärn med urskog intill. Foto: Jessica Berg.

Ensjölokarnas naturreservat är en av Sveriges finaste urskogar. Här trivs många ovanliga svampar, lavar, insekter, hackspettar och ugglor. Området avsattes som domänreservat redan 1924 och tillhör därmed de äldsta reservaten i länet.

> Läs mer

Fakta

Läge: 1,5 mil norr om Ramsjö, 5 km söder om gränsen till Medelpad.
Kommun: Ljusdals kommun
Storlek: 96 ha
Bildat: 1996, utvidgat 2008 (Domänreservat sedan 1924)
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, myr och vatten.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Vill du köpa en bok?

 Böcker i hög

Här kan du beställa boken om Ensjölokarna, som beskriver en av Sveriges finaste urskogar.

Du kan också beställa
Bondens flora, Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna, Fåglar vid Färnebofjärden, Naturupplevelser i Gävleborgs län, Under ytan i Färnebofjärden samt Värdefull natur i Gävleborg.

Läs mer om böckerna här

Zoombar karta över Ensjölokarna

Get Microsoft Silverlight