Brassberget

Utsikt från Brassberget. Foto: Linda Svensson

Skogen i Brassbergets naturreservat har genom århundraden formats av återkommande skogsbränder.
Under de senaste 500 åren har det brunnit med en frekvens på i snitt 3 gånger per hundra år. 1888 utbröt en omfattande skogsbrand och var senaste gången det brann i området. Bränderna har gett en skog som har ett mycket stort inslag av lövträd och med lövträden följer ett intressant växt- och djurliv. Lövskogen som växer här idag är alltså ca 120 år gammal och har i stor utsträckning varit opåverkad av skogsbruk.
Så här i skogen finns det även en stor mängd döda och döende träd vilket också gynnar växt- och djurlivet.
Här kan du hitta en del vedsvampar och även den rödlistade stora asptickan och doftskinn.
Hackspettar trivs i denna lövrika skog med död ved, så här kan du få se både gråspett, spillkråka och mindre hackspett.

Vänder du blicken neråt istället och tittar dig omkring på marken kan du hitta så många som åtta olika sorters orkidéer i området. Här växer t. ex. både skogsfrun och grönkulla. En annan raritet som går att hitta här är sötgräs!

 

Fakta
Läge: ca 4 km NO Ramsjö
Storlek:139 ha
Bildat: 1992
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog


Zoombar karta över Brassberget

Get Microsoft Silverlight