Ysberget - Laxtjärnsberget

Ysberget och sjön Ysen. Foto: Länsstyrelsen.

Ysberget och Laxtjärnsberget är två branta berg i skogslandskapet mellan Ljusnans dalgång och kustslätten i södra Hälsingland.

Under 1866 och 1869 drabbades området av skogsbränder. Bränderna ledde till en kraftig lövföryngring, vilket fortfarande präglar området. I vissa delar av skogen finns riktigt grova aspar. I anslutning till en brandrefug på Ysbergets nordsida finns den svårspridda och mycket sällsynta laven långskägg.

Inom området finns rikligt med döende eller döda löv- och barrträd vilket skapar goda livsbetingelser för bland annat ovanliga hackspettsarter. Här finns t ex mindre- och tretåig hackspett. Även slaguggla, tjäder och duvhök finns i Ysberget- Laxtjärnsbergets naturreservat.

Fakta

Läge: 20 km väster om Enånger
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 403 ha
Bildat: 1990
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och sötvatten
Service: Informationsskylt, parkeringsplats, vindskydd, eldplats, badplats, toalett och stig


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Ysberget-Laxtjärnsberget

Get Microsoft Silverlight