Svartviksberget

Lunglav finns i Svartviksbergets naturreservat. Foto: Stefan Henriksson

Svartviksberget är ett imponerande berg, ca 250 m högt och relativt brant, som reser sig söder om sjön Gryttjen. Berggrunden utgörs av ögongnejsgranit med ett litet inslag av grönsten.

I naturreservatet finns skyddade lodytor, rasbranter, källpåverkad mark och sumpskogspartier vilket gör området omväxlande och intressant. Här finns allmänt med gamla träd och tillgången på död ved* är god.

Områdets läge i nordsluttning skapar ett fuktigt klimat som är mycket gynnsamt för flera rödlistade* arter. Bland intressanta arter kan nämnas skogsfru, doftticka, kattfotslav, lunglav, broddflikmossa och kalkflikmossa. Mossfloran är mycket rik och anses unik för Hälsingland.

Fakta

Läge: Ca 15 km väst om Delsbo.
Storlek: 150 ha.
Bildat: 2003.
Kommun: Hudiksvalls kommun.
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg.   
Naturtyp: Skog.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Svartviksberget

Get Microsoft Silverlight