Storberget

Storbergets nordsluttning. Foto: Stefan Henriksson.

Det pampiga Storberget reser sig 360 meter över havet och bjuder på både utsikt, gammal skog och sällsynta arter.

Berget ligger på gränsen mellan bergkullterrängen i väster och de flacka kustlandskapet i öster. De 50-100 meter höga lodväggarna i norr utgör därför ett dominerande inslag i landskapsbilden. Stora block som brutits loss från branten ligger vid bergets fot och bildar ett av Hälsinglands största blockfält.

I den svårframkomliga blockmarken finns en av länets rikaste lokaler för det sällsynta sötgräset. Växtplatsen är klassisk och upptäcktes redan 1883. I reservatet finns även flera andra hotade arter, bland annat laven långskägg och svampen vintertagging.

Skogen på berget är varierad, med både barrblandskog, hällmarkstallskog och örtrik granskog. I vissa delar av skogen kan man se spår av tidigare skogsbränder.

Fakta

Läge: 6 km sydväst om Sörforsa
Storlek: 182 ha
Bildat: 2002
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, våtmark och vatten


Zoombar karta över Storberget

Get Microsoft Silverlight

 

 
Sötgräs