Stora Öråsen

Myr i Stora Öråsens naturreservat.

Stora Öråsen reser sig 458 meter över havet och är det högsta berget i området sydväst om Hudiksvall. Från Sjuvallsleden, som går nedanför berget, går en slinga in genom reservatet. 

Berget består av en platå med en brant sluttning i väster. På de flackare sidorna finns även några myrar.

Skogen uppe på platån består av 100-åriga, senvuxna granar. Här finns gott om hänglavar, bland annat den violettgrå tagellaven. Man kan också finna den sällsynta och rödlistade laven långskägg, som här har en av sina fåtaliga växtplatser i länet.

I den branta nordvästra sluttningen växer förutom gran även asp, sälj och rönn. Också här finns gott om hänglavar, och man har även funnit den hotade dofttickan.

Fakta

Läge: 6,5 km söder om Svedja
Kommun: Hudiksvalls kommun
Storlek: 51 ha
Bildat: 2005
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Stora Öråsen

Get Microsoft Silverlight