Stensjön

Tallskog i Stensjöns naturreservat. Foto Stefan Henriksson

Området är länets största naturskogsområde med blockiga moränryggar och sluttningar med tallskog som dominerande naturtyp. Lokalt är moränen storblockig och flera väldiga flyttblock finns norr och öster om Stensjön.

Skogen är till stora delar urskogsartad med inslag av grova, upp till 550 år gamla tallar, samt torrakor* och lågor*. Området är starkt präglat av naturliga skogsbränder och sedan 1367 har 27 bränder härjat i området. I genomsnitt har skogen i området brunnit vart 40-50e år. År 1320 grodde landets näst äldsta nu kända träd. Efter att ha överlevt 11 bränder står det där än idag i Stensjöns naturreservat.

Skogen lockar tillsammans med myrarna, sumpskogen och sjön till sig häckande storlom, fiskgjuse, gluttsnäppa och tretåig hackspett.

Fakta

Läge: Ca 35 km nordnordväst om Friggesund
Storlek: 454 ha
Bildat: 1992
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg                                    
Naturtyper:
Skog och myr


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Stensjön

Get Microsoft Silverlight