Snäcken

Strand i Snäckens naturreservat. Foto: Martina Kluge.

Där Enångersåsen slutar som en udde i havet ligger Snäckens naturreservat. Havets vågor har format åsen och ett system av strandvallar markerar udden. En gles tallurskog ger reservatet ett intryck av orördhet.

I slutet av 1600-talet reste sig udden ur havet och de första tallfröna kunde slå rot. Många av de lågvuxna träden är således upp till 300 år gamla. Den vackra tagellaven pryder flera av tallarna, och på strandvallarna växer blommande kärlväxter som strandärt och strandglim.

Ett system av stigar löper genom området. För att skydda de tunna moss- och lavtäcken som breder ut sig över den steniga marken, så är stigarna inhägnade.

Fakta

Läge: 5 km söder om Långvinds bruk
Storlek: 12,5 ha
Bildat: 1978, ändrat 2010
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, strand och vatten
Planerad service: Rastplats


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Gammal tall.

Klapperstensfält.

Stigen genom tallskogen leder ner till stranden. Foton Linda Svensson

 

Zoombar karta över Snäcken

Get Microsoft Silverlight