Rännkullarna

Asprik granskog i Rännkullarnas naturreservat. Foto Anna Koffman

Redan på långt håll kan man se Rännkullarna, med en högsta topp på 320 m.ö.h, sticka upp som böljande gröna vågor i landskapet. På Rännkullarna växer lövrik barrskog och där finns flera mycket branta partier.

Området har flera intressanta spår från senaste istiden. Den s.k. högsta kustlinjen (den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden) ligger här på 240 m.ö.h. Nedanför högsta kustlinjen har vågornas kraft i det dåtida havet svallat bort de finare partiklarna ur moränen, men lämnat kvar de större stenarna och blocken. Havet har också skapat de klapperstensfält av runda stenar som finns här och var i sluttningen.

Rännkullarna och omgivningarna runt Storåsen har sedan länge varit kända för sina botaniska värden. På Rännkullarna har även den ovanliga svampen asptagging påträffats. Den har sin huvudutbredning i Gävleborgs län och är mycket sällsynt utanför länet.

Fakta

Läge: Ca en mil sydväst om Enånger
Storlek: 62 ha
Bildat: 2009
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Rännkullarna

Get Microsoft Silverlight