Övre och Nedre Svartsvedåsen

På stadig fot i Svartsvedåsens naturreservat. Foto Ann Gudéhn

Svartsvedåsen utgörs av två naturreservat; Övre Svartsvedåsen och Nedre Svartsvedåsen.
Områdena ligger tätt intill varandra i Svågans dalgång.

Som grova elefantfötter står granarna lugnt och tryggt i den gamla granskogen. Mörkt och kanske lite farligt, spännande och mystiskt, mossor, lavar och gamla gistna grenar. De gamla asparnas bladverk rasslar oroligt. Svartsvedåsen är inte det lättaste området att besöka, inga breda asfaltvägar leder dit. Men det ligger där och väntar!
När du väl är där är det mödan värt! Mellan naturreservaten ligger ett litet kalhygge som ger en skarp kontrast till den gamla skogen.

Skogen är gammal och har inte brukats med moderna metoder. I naturreservaten finns inte bara gammal gran utan också ålderstigna aspar och gott om död ved*.
Naturvärdena är höga och det finns t.ex. lappticka, trådticka och rosenticka. Andra arter som skinnlav, lunglav, bårdlav och korallblylav visar att det funnits grova lövträd under en lång tid.

Naturreservaten har bildats för att spara den gamla granskogen och de växter och djur som är typiska för den naturmiljön.

Fakta

Läge: 18 km NV om Friggesund
Storlek Övre Svartsvedåsen: 30,1 ha
Storlek Nedre Svartsvedåsen: 9,5 ha
Bildat: 2009
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog


Zoombar karta över Svartvedsåsen

Get Microsoft Silverlight